Inhibítor (chémia)

Inhibítor je látka, ktorá zastavuje alebo výrazne spomaľuje chemické reakcie alebo procesy. Opakom inhibítora je katalyzátor, ktorý reakciu zrýchľuje.