Inscenácia

rozlišovacia stránka

Inscenácia môže byť:

Referencie upraviť

  1. a b c d e Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „inscenácia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=inscenácia&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2021-12-02 
  2. a b c d e Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2006), „inscenácia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=inscenácia&s=exact&c=1283&cs=&d=sssj, dost. 2021-12-02 
  3. a b Peciar, Štefan, ed. (1959), „inscenácia“, Slovník slovenského jazyka, I. A – K (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=inscenácia&s=exact&c=0bcc&cs=&d=peciar, dost. 2021-12-02 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.