Vývojové prostredie (často sa používa skratka IDE z angl. integrated development environment) je software uľahčujúci prácu programátorov, väčšinou zameraný na jeden konkrétny programovací jazyk. Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, prípadne interpreter a väčšinou i debugger. Niektoré obsahujú systém pre rýchly vývoj aplikácií (zvaný RAD), ktorý slúži pre vizuálny návrh grafického používateľského rozhrania. Pokiaľ ide o nástroj pre objektovo orientované programovanie, môže obsahovať aj object browser.

Príklady

upraviť

Zoznam niekoľkých vývojových prostredí zoradený podľa jazykov:

Na svoju dobu dobré nástroje, ktoré ale bežali iba pod MS-DOSom, rovnako ako programy v nich preložené, a preto sa spolu s ním stali zastarané: Turbo Pascal, Turbo C, Borland C.