Integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy určitého uceleného územia verejnou dopravou, ktorý zahŕňa viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok.

Dopravu v rámci IDS zabezpečujú rôzne dopravné prostriedky: vlaky, metro, električky, trolejbusy, autobusy, lanovky alebo lode. Náväznosť na automobilovú a cyklistickú dopravu môžu zabezpečovať systémy P+R (Park and Ride), B+R (Bike and Ride) a K+R (Kiss and Ride). V rámci IDS môžu cestujúcich prepravovať rôzni dopravcovia. Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý dopravný prostriedok. Miera integrácie sa však líši (niektorí dopravcovia na území IDS nie sú jeho účastníkmi).

Za prvý IDS tohto typu býva označovaný systém, ktorý vznikol v Hamburgu v roku 1965. Spočiatku boli organizátori dopravy v rámci IDS vlastnení spoločenstvom dopravcov, postupne prešli do vlastníctva objednávateľov dopravy (mestá, okresy). Dnes v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku existuje mnoho IDS. Spravidla sa označujú ako dopravný zväz (nem. Verkehrsverbund).

Integrované dopravné systémy na Slovensku

upraviť

Na Slovensku začali vznikať IDS až po roku 2000. Jednotlivé systémy sú v rôznom stupni integrácie.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Integrovaný dopravní systém na českej Wikipédii.