Intelektika je veda o umelej inteligencii. Výskum umelej inteligencie je interdisciplinárnou prácou na simulácii výkonov ľudskej inteligencie technickým aparátom (napr. počítačmi) za prispenia informatiky, lingvistiky, logiky, fyziológie mozgu atď.

Intelektika sa špeciálne zaoberá výskumom týchto oblastí: je strojový preklad

  • spracovanie textu
  • expertné systémy
  • chápanie písaného i hovoreného jazyka

Zoznam literatúry o intelektike

upraviť
  • R. B. Banerji: Artificial Intelligence: A Theoretical Approach, 1980
  • A. Barr, E. A. Feigenbaum: The Handbook of Artificial Intelligence,1981 - 1982
  • M. Boden: Artificial Intelligence and Natural Man, 1977
  • A. Bundy, R. M. Burstall, R. M. Young: Artificial Intelligence: An Introductory Course, 1978
  • J. P. Šabanov-Kušnarenko: Teorija intellekta. Problemy i perspektivy, 1987

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.