Intelektuál je človek, pre ktorého idey, veda, umeniekultúra sú také dôležité, že určujú nielen ciele jeho každodenného života, ale aj základy jeho politického myslenia a konania. Je to príslušník inteligencie.

Intelektuál je jedinec, ktorého činnosť je predovšetkým duševná a nie manuálna, teda učiteľ, výskumný pracovník, inžinier, riaditeľ podniku, úradník atď. V špecifickom zmysle tu ide o osobnosť, ktorá plní významnú úlohu pri vytváraní kultúry a ideológie, v politických a spoločenských debatách. Súhrnom intelektuálov v tomto zmysle je inteligencia.

Názory na intelektuála upraviť

Libuša Dziedzinská upraviť

Pre Libušu Dziedzinskú je intelektuál vysoko kvalifikovaný, tvorivý duševný pracovník, ako napr. vedec, umelec, filozof, spisovateľ atď., teda odborník skôr s humanitným vzdelaním.

Antonio Gramsci upraviť

Antonio Gramsci definuje organického intelektuála ako intelektuála, ktorý vytvára ideológiu vládnucej spoločenskej vrstvy alebo vrstvy, ktorá sa snaží dosiahnuť hegemóniu. Prívlastok „organický“ zdôrazňuje úzky vzťah tejto osoby k spoločenskej vrstve, ktorú reprezentuje.

Synkriticizmus upraviť

Synkriticizmus považuje intelektuála za ľudské indivíduum, ktoré vedome žije pretváraním zla na dobro, pričom dobro je všetko, čo mu prospieva bez toho, že by komukoľvek škodilo.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.