Intelektuál

Intelektuál je človek, pre ktorého idey, veda, umeniekultúra sú také dôležité, že určujú nielen ciele jeho každodenného života, ale aj základy jeho politického myslenia a konania. Je to príslušník inteligencie.

Intelektuál je jedinec, ktorého činnosť je predovšetkým duševná a nie manuálna, teda učiteľ, výskumný pracovník, inžinier, riaditeľ podniku, úradník atď. V špecifickom zmysle tu ide o osobnosť, ktorá plní významnú úlohu pri vytváraní kultúry a ideológie, v politických a spoločenských debatách. Súhrnom intelektuálov v tomto zmysle je inteligencia.

Názory na intelektuálaUpraviť

Libuša DziedzinskáUpraviť

Pre Libušu Dziedzinskú je intelektuál vysoko kvalifikovaný, tvorivý duševný pracovník, ako napr. vedec, umelec, filozof, spisovateľ atď., teda odborník skôr s humanitným vzdelaním.

Antonio GramsciUpraviť

Antonio Gramsci definuje organického intelektuála ako intelektuála, ktorý vytvára ideológiu vládnucej spoločenskej vrstvy alebo vrstvy, ktorá sa snaží dosiahnuť hegemóniu. Prívlastok „organický“ zdôrazňuje úzky vzťah tejto osoby k spoločenskej vrstve, ktorú reprezentuje.

SynkriticizmusUpraviť

Synkriticizmus považuje intelektuála za ľudské indivíduum, ktoré vedome žije pretváraním zla na dobro, pričom dobro je všetko, čo mu prospieva bez toho, že by komukoľvek škodilo.

ZdrojeUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.