Intencionalita (filozofia)

Intencionalita je zameranosť aktu vedomia. Pôvodne v scholastike, u F. Brentana a vo fenomenologickej škole to bola zameranosť všetkých psychických aktov na nejaký predmet (reálny či ideálny). Podľa E. Husserla je to vlastnosť vedomia byť vždy vedomím.