Interakcia človeka s počítačom

Interakcia človeka s počítačom alebo interakcia človek-počítač (angl. human–computer interaction, skr. HCI) je štúdium, plánovanie a navrhovanie interakcie medzi ľuďmi (používateľmi) a počítačmi.

Iné projekty upraviť