Internetový robot

počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete

Internetový robot skrátene bot je počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete - obvykle odosiela a spracováva požiadavky na služby vzdialených serverov.

Príklady robotov upraviť

Častým príkladom robotov sú vyhľadávací roboti internetových vyhľadávačov, v angličtine crawler, spider, gatherer . Tento typ robotov prechádza jednotlivé webové stránky, hľadá na nich odkazy na nové stránky, indexuje obsah spracovávaných stránok a umožňuje ich následné prehľadávanie. Podobným príkladom môže byť robot na kontrolu odkazov (linkchecker). Prechádza zadanú množinu stránok (opäť nasleduje odkazy) a hľadá na nich neplatné odkazy. Robot môže informácie do stránok aj vkladať, existujú napr. roboti vkladajúci komentárový spam. Takýto robot vyhľadáva formuláre na webe a vkladá do nich reklamný text.

Existujú taktiež roboti, ktorí získavajú emailové adresy do databáz pre rozosielanie spamu a to vyhľadávaním na internete. E-mail obvykle rozpoznajú podľa prítomnosti zavináča – @. Preto sa odporúča e-mailové adresy na internete nezverejňovať priamo, ale pre človeka jednoducho pochopiteľným spôsobom ich opísať, napr. meno (zavináč) doména.sk.

Spamovací roboti však e-mailové adresy môžu získať taktiež sledovaním odpovedí vzdialených SMTP serverov. Uskutočňujú na vzdialený poštový server tzv. slovníkový útok, kedy sa pokúšajú doručiť e-mail na adresy zložené z obvyklých mien a priezvisk, obľúbených názvov a prezývok . Tieto adresy sú preto ohrozenejšie. Ako protiopatrenie sa odporúča napr. rozšírenie adresy o ďalšie znaky.

Robot nemusí pracovať len s webovými stránkami, IRC robot môže počúvať na IRC kanály a reagovať na zaslané príkazy, či do IRC kanálu nejakú konverzáciu odosielať.