Interpretácia umeleckého diela

Interpretácia umeleckého diela je každé opakovanie diela, každý dotyk s ním, proces obsiahnutý v recepcii diela, v priebehu ktorého dielo vyrastá vo svojej celistvosti v inom vedomí, kde sa znovu buduje zo svojich zložiek.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.