Interpreter (programovanie)

Interpreter je počítačový program, ktorý interpretuje iný program napísaný v nejakom programovacom jazyku. Interpretre môžu program interpretovať riadok po riadku alebo preložia program do nejakého medzikódu a tento medzikód potom vykonávajú. Ak je v programe syntaktická chyba, prvý druh interpretra vykoná program po túto syntaktickú chybu a zahlási chybu na príslušnom riadku, druhý druh interpretra program nezačne vykonávať a počas prekladu do medzikódu zahlási chybu.

Programy vykonávané interpretrom bežia väčšinou pomalšie, ako kompilované programy.

Interpreter môže byť vo všeobecnosti interpretátorom ľubovoľného formalizovaného jazyka, napríklad interpreter matematických výrazov.

Pozri ajUpraviť