Interpunkcia (iné názvy: interpunkčné znamienka, rozdeľovacie znamienka) sú grafické znaky, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu a používajú sa na členenie textu v pravopise. Pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie a prestávkami v texte.

Každé interpunkčné znamienko podľa svojej povahy plní v texte vyčleňovaciu, pripájaciu alebo odčleňovaciu funkciu.[1]

Tabuľka slovenských interpunkčných znamienok

upraviť
Znamienko Názov Funkcia
. bodka Ukončuje vetu, označuje skratky, označuje radové číslovky.
, čiarka Oddeľuje vety v súvetí, zložky viacnásobných vetných členov, voľne vložené alebo pripojené výrazy.
; bodkočiarka Oddeľuje časti jednej vety, ale výraznejšie ako čiarka, používa sa pri výpočtoch kvôli prehľadnosti.
: dvojbodka Uvádza vetu alebo jej časť, ktorá rozvíja alebo dopĺňa predchádzajúci text. Často uvádza priamu reč.
! výkričník Ukončuje rozkazovacie, želacie a zvolacie vety.
? otáznik Ukončuje opytovacie vety.
pomlčka Oddeľuje časti prejavu, naznačuje odmlku v reči, vyznačuje rozsah. Píše sa takmer vždy s medzerami.
- spojovník Spája tesne viazané slová, na konci riadku sa používa pri delení slov. Píše sa zásadne bez medzier.
tri bodky Nahrádzajú vypustenú časť textu, vnútri textu vyznačujú prerušovanú reč.
„“ ‚‘ «» úvodzovky Uvádzajú priamu reč (citáty apod.).
apostrof Nahrádza vynechané písmeno, používa sa pre skracovanie letopočtov.
() [] {} 〈〉 zátvorky Označujú voľne vložené časti textu, menej dôležité alebo okrajové pasáže.
/ lomka Oddeľuje variantné alebo protikladné výrazy, používa sa na vyjadrenie pomeru, oddelenie veršov v súvislom texte.

Bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, bodkočiarka a tri bodky sa píšu bez medzery hneď za slovom. Medzera sa robí až za nimi. Text, vložený do zátvoriek alebo úvodzoviek, sa medzerou od týchto interpunkčných znamienok neoddeľuje. Ak v texte nasledujú dve interpunkčné znamienka po sebe (napr. bodka a čiarka či výkričník a otáznik), medzera medzi ne nepatrí.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť