Intuitivizmus je filozofický smer, ktorý pokladá intuíciu za prameň poznania. Hlavnými predstaviteľmi sú: Schelling, Schopenhauer, Bergson.

Externé odkazy

upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.