Ireálnosť

Ireálnosť je opak skutočného existovania; neskutočnosť, nevecnosť, nezodpovedanie skutočnosti. Opak: reálnosť.