Islamský aristotelizmus

Islamský aristotelizmus je historicko-filozoficky dôležitá forma recepcie Aristotelovho učenia. Arabský aristotelizmus sa delí na východný aristotelizmus a západný aristotelizmus.

Východný aristotelizmus v arabskom myslení začal al-Kindí a rozvinuli ho al-Fárábí a Ibn Síná Abu-Ali.

Západný aristotelizmus v arabskom myslení reprezentujú myslitelia Ibn Bádždža, Ibn Tufajl a Ibn Rušd. Na západe Španielska sa arabské filozofické a vedecké myslenie tešilo od 11. storočia väčšej slobode než na Východe, kde bolo zabrzdené oficiálnou náboženskou ortodoxiou.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.