Iterácia

rozlišovacia stránka

Iterácia môže byť:

Iterácia alebo iterovanie môže byť:

  • v matematike: proces, na ktorom je založená iteračná metóda (pričom "iterácia" je aj jeden opakovaný krok v rámci tohto procesu), pozri pod iteračná metóda
  • pri programovaní:
    • opakovanie procesu v rámci programu
    • riešenie problému (napr. programovanie), pri ktorom sa opakovane vyvoláva dátová štruktúra, pozri napr. iteratívne programovanie


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.