Ivan Šišman alebo Ján Šišman (bulh. Иван Шишман; * 1350/1 – † 3. jún 1395) bol v rokoch 1371 až 1395 bulharský cár.

Ivan Šišman

Ivan Šišman bol prvorodený syn z druhého manželstva cára Ivana Alexandra. Po otcovej smrti zdedil centrálnu časť Bulharska, ktoré sa rozpadlo na nezávislé územie Ivana Šišmana, Vidinskú oblasť pod vládou Ivana Sracimira a Dobrudžu pod vládou despotu Dobroticu.

Bitka pri rieke Marica

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Bitka pri rieke Marica

Bulharsko bolo v tom čase pod nátlakom tureckej ofenzívy. Koncom septembra roku 1371 v bitke pri rieke Marica sultán Murad I. porazil spojené balkánske protiturecké armády pod vedením prilepského despotu Vukašina a jeho brata Uglješu. V dôsledku toho Severné Trácko a oblasť Zagory pripadli Osmanskej ríši.

Postup Osmanskej ríše

upraviť

Ivan Šišman sa stal vazalom tureckého sultána a musel mu dať svoju sestru Keru Tamarou za „manželku“ (t. j. do háremu). Musel opustiť mestá Ichtiman, Samokov a Sofia a dať ich sultánovi. Muradova armáda obsadili mestá Niš a Pirot a zastavila sa až v strede Bulharska.

Srbský kráľ Lazar I., bosniansky kráľ a dobrudžanský despota Ivanko ponúkli bulharskému cárovi vstup do zväzu. V roku 1387 sa im spolu podarilo poraziť Turkov pri meste Pločnik (dnes mesto v Srbsku). Turecká armáda však znova zaútočila. Obsadila pevnosti na severovýchode krajiny pri Dunaji. Ivan Šišman sa musel ešte viac podriadiť sultánovi.

Po prehratom boji na Kosovom poli (v dnešnom Srbsku) v júni roku 1389 sa cárove vojská vrátili do Bulharska. Ich porážka absolútne ovplyvnila Bulharsko Turkami.

V júli roku 1393, po trojmesačnom obliehaní padlo hlavné mesto Veliko Tărnovo. V tej chvíli bol cár Ivan Alexander v pevnosti Nikopol.

Mesiace držal nad vodou toto posledné miesto bulharskej krajiny, až kým sa ho Turkom nepodarilo dobyť. Vstúpil do zväzu s uhorským kráľom Žigmundom. Neskôr padol aj Vidin a začala sa rúcať aj druhá bulharská ríša. V roku 1395 Ivan Šišman dobrovoľne odišiel k sultánovi Muradovi do zajatia, kde aj umrel.

Genealógia

upraviť


Ivan Šišman
Vladárske tituly
Predchodca
Ivan Alexander
cár
13711395
Nástupca
Ivan Sracimir