Ivan Györffy (* 28. december 1830, Mociu, dnešné Rumunsko – † 16. jún 1883, Ostrihom, dnešné Maďarsko) bol maďarský pedagóg.

Ivan Györffy
maďarský pedagóg
Narodenie28. december 1830
Mociu, Rumunsko
Úmrtie16. jún 1883 (52 rokov)
Ostrihom, Maďarsko

Životopis upraviť

Narodil sa v Mociu v Klužskej župe. Štúdium na gymnáziu ukončil v Kluži.
Po zložení učiteľských skúšok získal diplom od cisársko-kráľovského miestodržiteľa v Sibiu (maď. Nagyszeben). Po troch rokoch ho pozvali do Alba Iulie (maď. Gyulafehérvár) za zbormajstra biskupskej katedrály. Tam pôsobil sedem rokov ako organista. Roku 1862 ho v Zente (dnešné Srbsko) zvolili za profesora. Svoju rozsiahlu literárnu činnosť začal r. 1862 v novinách Katholikus Néplap (K výchove náboženskej morálky katolíckej mládeže) a pokračoval vo viacerých ďalších novinách. Roku 1867 ho uhorský prímas Ján Šimor pozval do Ostrihomu, kde sa stal hlavným učiteľom prímaskej cvičnej školy. Túto školu často vyhľadávali i zahraniční záujemcovia. V Ostrihome zriadil a viedol verejnú knižnicu so 4 000 zväzkami. Jeho jazykovedná zbierka urobila veľkú službu maďarskej jazykovede.

Zomrel 16. júna 1883 v Ostrihome.

Práca upraviť

Györffy patrí medzi zakladateľov Eötvösovho kolégia a je spoluautorom Maďarskej encyklopédie. Napísal 4 učebnice pre ľudové školy – do slovenčiny ich preložil Andrej Kubina

  • Zemepisná knižôčka
  • Dejepis Uhorskej krajiny
  • Prírodopis
  • Silozpyt s počiatkami lučby.

V roku 1879 na celoštátnej výstave kníh v Stoličnom Belehrade jeho učebnice a učebné pomôcky získali bronzovú medailu.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.