Ivan Kamenec

slovenský historik

PhDr. Ivan Kamenec CSc. (* 27. august 1938, Nitra) je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia, najmä obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945) a problematike holokaustu na Slovensku.

Ivan Kamenec
historik
Ivan Kamenec
Dielo
Polia pôsobnostipolitické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia,
dejiny Slovenského štátu,
holokaust na Slovensku
Vedecké pôsobenieHistorický ústav SAV
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Akademický tituldoktor filozofie
Vedecká hodnosťkandidát vied
Osobné informácie
Narodenie27. august 1938 (85 rokov)
Nitra, ČSR
Štátna príslušnosťČSR (1938 – 1938)
Č-SR (1938 – 1939)
SR (1939 – 1945)
ČSR, ČSSR (1945 – 1989)
ČSFR (1989 – 1993)
SR (1993 – )
Údaje (zdroj)HÚ SAV 2008, s. 1

Je predsedom Nadácie Charty 77[1] a podpredsedom Komisie odbornej a vedeckej tvorby programu Pro Slovakia.[2]

Život Upraviť

Narodil sa 27. augusta 1938 v Nitre. Stredoškolské vzdelanie získal v Topoľčanoch.[2] V roku 1961 získal titul promovaný historik v odbore história – dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.[3][pozn 1] V diplomovej práci sa venoval hnutiu nezamestnaných počas veľkej hospodárskej krízy (s regionálnym vymedzením témy).[5] Následne pracoval v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave, neskôr v Slovenskom národnom múzeu a od roku 1969 v Historickom ústave slovenskej akadémie vied.[2] V roku 1971 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied.[4]

Výskum a vedecká činnosť Upraviť

Od roku 1990 je členom redakčnej rady Historického časopisu, od roku 1992 členom redakčnej rady vedeckého časopisu Soudobé dějiny. V rokoch 1992 – 2005 bol taktiež členom redakčnej rady Zborníka Slovenského národného múzea – História. V domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch publikoval 174 štúdií, esejí a odborných článkov (údaj k roku 2008).[6]

Ivan Kamenec je autorom šiestich kníh, ktoré sa venujú medzivojnovému obdobiu a obdobiu druhej svetovej vojny v Strednej Európe. Ako odborný poradca spolupracoval v roku 2004 na televíznom dokumentárnom filme Miluj blížneho svojho režiséra Dušana Hudeca. Film rozpráva o pogrome na Židov, ktorý sa odohral 24. septembra 1945 v Topoľčanoch.

Pedagogická činnosť Upraviť

V rokoch 1988 – 1995 bol externým prednášajúcim na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK), v rokoch 1996 – 1997 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v rokoch 1997 – 1998 na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a od roku 2006 externe prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.[7]

Vzťah s KSČ a ŠtB Upraviť

Ivan Kamenec bol do roku 1989 členom Komunistickej strany Československa. V Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti je osoba s menom Ivan Kamenec a s dátumom narodenia 27. august 1938 vedená ako kandidát tajnej spolupráce s krycím menom Historik a ako dôverník s krycím menom Samo.[8]

Ocenenia Upraviť

V roku 1999 mu bola udelená Medzinárodná literárna cena Egona Ervína Kischa a v roku 2004 Cena Literárneho fondu.[4] Získal tiež ocenenie Vedec roka za rok 2012 „za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti“.[9]

Bibliografia Upraviť

 • Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku. (Bratislava 1984)
 • Na společné cestě. Česká a slovenská kultúra mezi dvěma válkami. Spoluautor: J. Harna (Praha 1988)
 • Po stopách tragédie (Archa, Bratislava 1991)
 • Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. Spoluautor: Z. Fialová (Bratislava 1996)
 • Tragédia politika, kňaza a človeka: (Dr.Jozef Tiso 1887 – 1947). (Archa, Bratislava 1998, rozšírené vydanie Premedia, Bratislava 2013)
 • Hľadanie a blúdenie v dejinách (Kalligram, Bratislava 2000)
 • Slováci na slovanských zjazdoch, in: ed. Švorc, Harbuľová, Stredoslovenské národy na križovatke novodobých dejín 1848 – 1918 (Bratislava – Wien 1999)
 • Politický testament Ľudovíta Štúra? in: Mýty naše slovenské. Ed. Eduard Krekovič, Elena Mannová (Academic Electronic Press SAV, Bratislava 2005)
 • R. W. Seton-Watson’s Views of the Habsburg Monarchy, Ottoman Empire and Russia in: Great Britain and Central Europe 1867-1914 ed. Ewans – Kováč – Ivaničková (Veda, vydavateľstvo SAV Brat. 2002)
 • Spoločnosť, politika, historiografia (Historický ústav SAV, Bratislava 2009)

Poznámky Upraviť

 1. V súvislosti s § 36 zákona č. 58/1950 Sb. (o vysokých školách) a vládnym nariadením č. 60/1953 Sb. (o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl), neskôr vyhláška č. 94/1961 Sb. (o označovaní absolventov vysokých škôl), došlo v roku 1953 k zásadnej zmene v označovaní vysokoškolských titulov. Absolventi získavali len profesijné označenie, ako napr. promovaný historik, promovaný pedagóg, promovaný právnik atď. Po tom, čo do platnosti vstúpil zákon č. 19/1966 Zb. (o vysokých školách), podľa ktorého ods. 4 § 57 bol aj Ivanovi Kamencovi priznaný titul doktor filozofie (v roku 1981).[3][4]

Referencie Upraviť

 1. Správna rada, Bratislava: Nadácia Charty 77, c2009 (vyd. 2009-06-11), http://charta77.sk/onadacii_rada.html, dost. 2014-12-13 
 2. a b c Mižáková 2009, s. [2]
 3. a b UK c2014
 4. a b c HÚ SAV 2008, s. [1]
 5. Tkadlečková 2008, s. 13
 6. HÚ SAV 2008, s. [2]-[3]
 7. HÚ SAV 2008, s. [2]
 8. „Kamenec Ivan“, Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2004-2014 
 9. Vedec roka SR 2012 [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2015-08-04]. Dostupné online.

Literatúra Upraviť

Iné projekty Upraviť