Izidor Žiak

slovenský spisovateľ, redaktor, národný pracovník a úradník

Izidor Žiak (* 10. február 1863, Turčiansky Michal - † 25. január 1918, Banská Bystrica) bol slovenský spisovateľ, redaktor, národný pracovník, úradník.

Izidor Žiak
slovenský spisovateľ, redaktor, národný pracovník, úradník
Izidor Žiak
Narodenie10. február 1863
Turčiansky Michal, Slovensko
Úmrtie25. január 1918 (54 rokov)
Banská Bystrica, Slovensko
Hrob I. Ž. Somolického v Banskej Bystrici

Pseudonym: Izidor Žiak Somolický, Izidor Žiak-Somolický, Slovenkin, Som., Somolický, Vrahobor Somolický, V. Somolický.

Životopis

upraviť

Jeho otec bol mlynár Ján Žiak a matka Mária rod. Rohová. Študoval na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici (1877-1882), šiestu gymnaziálnu triedu absolvoval súkromne (1882-1883), štúdiá nedokončil. Roku 1883 krátko učiteľ a kantor, neskôr pisár v advokátskej kancelárii Andreja Hanzlíka v Banskej Bystrici, redaktor Národných novín v Martine (1896-1899), 1899 sa začas zdržiaval u J. Martičeka v Lopeji, potom opäť pisár v kancelárii Andreja Hanzlíka v Banskej Bystrici. Do národného a kultúrneho pohybu sa zapojil počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici, pod osobným vplyvom Jána Bottu. Za jeho postoje ho Ján Klamárik prinútil odísť z banskobystrického gymnázia. Plodný spisovateľ a publicista, no jeho kvantitatívne bohatá tvorba výraznejšie neovplyvnila smerovanie slovenskej literatúry. Knižne vydal zbierku lyrických veršov, pokúšal sa i o prózu, autor besedníc, čŕt a rozprávok. Písal aj drobné dramatické dielka, prekladal z americkej, francúzskej, ruskej a ukrajinskej literatúry. V publicistike sa okrem politických príspevkov zameral na ľudovýchovnú a osvetovú tematiku. Prispieval do domácej i krajanskej tlače. Niektoré jeho básne boli preložené aj do iných slovanských jazykov.

Pamiatky

upraviť
 • rodný dom s pamätnou tabuľou (od 1987) v Turčianskom Michale,
 • dom, v ktorom býval a zomrel, s pamätnou tabuľou (od 1943) a hrob s náhrobníkom na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici,
 • pomník od F. Motošku (sadra 1926) v Literárnom múzeu Matice slovenskej,
 • pomenovanie ulice v Bratislave,
 • rukopisná pozostalosť a fotodokumentačný materiál v Literárnom archíve Matice slovenskej
 • pomenovanie ulice v rodnej dedine v Turčianskom Michale
 • Na svite, Ružomberok roku 1892
 • Bájky, Martin roku 1899
 • S kroka na krok a Chodil po pánoch, Martin roku 1907
 • Striga a Doviedol somára miesto kravy, Martin roku 1909
 • Otvorený list p. Antonovi Bielkovi..., Banská Bystrica roku 1899

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť