Skupina J&T

(Presmerované z J&T)

Skupina J&T alebo skupina J & T je veľká skupina podnikov vlastnená prevažne Ivanom Jakabovičom a Jozefom Tkáčom a/alebo Patrikom Tkáčom. Vznikla v roku 1994/1995 na Slovensku, od roku 2016 má už ale hlavné sídla v Česku a na Cypre a významným akcionárom sa stala China Energy Limited Company. Od roku 2014 sa právne delí (najmä) na dve časti (skupiny, holdingy):

Podrobnosti pozri v článkoch o týchto dvoch materských spoločnostiach.