RNDr. Ján Štohl, DrSc. (* 26. júl 1932, Pezinok – † 21. marec 1993, Pezinok) bol slovenský astronóm.

Ján Štohl
slovenský astronóm
Narodenie26. júl 1932
Pezinok, Slovensko
Úmrtie21. marec 1993 (60 rokov)
Pezinok, Slovensko

Život upraviť

Narodil sa 26. júla 1932 na Cajle (dnes Cajlanská ulica v Pezinku). Vysokoškolské štúdium ukončil roku 1956 na Karlovej univerzite v Prahe na špecializácii astronómia.

Po promócii nastúpil do Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), kde začal pracovať v oddelení medziplanetárnej hmoty v Bratislave. Titul kandidáta vied získal na Astronomickom ústave Česko-slovenskej akadémie vied (ČSAV) (1966). Hneď nato absolvoval dvojročný študijný pobyt v Herzbergovom ústave v Ottawe u známeho odborníka na meteorickú astronómiu dr. P. M. Millmana. V roku 1988 obhájil doktorskú dizertačnú prácu. Už predtým nastúpil do funkcie vedúceho oddelenia medziplanetárnej hmoty AÚ SAV a pôsobil v nej do roku 1989, keď ho zvolili za riaditeľa Astronomického ústavu. Vedenia sa vzdal v roku 1992, lebo sa stal členom predsedníctva SAV a krátko na to aj 1. podpredsedom SAV. Zastával tiež funkciu tajomníka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (19711986) a tajomníka SAV pre program Interkozmos. Dve volebné obdobia stál na čele Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (19801986), ktorú v roku 1959 zakladal spolu s ďalšími nadšencami. Popritom stále pracoval v redakčných radách viacerých časopisov.

Svoju vedeckú dráhu začal Ján Štohl v stelárnej astronómii – skúmal premenné hviezdy. Neskôr ho zaujala meteorická astronómia, hlavne výskum meteoroidov a ich genetického súvisu s kométami a asteroidmi. Napríklad dokázal, že rozloženie geocentrických radiantov sporadických meteorov má silnú ročnú variáciu, čo má závažné dôsledky pre poznanie štruktúry sústav meteoritov. Zistil tiež, že prevažná väčšina meteorov s registrovanými hyperbolickými dráhami sa v skutočnosti pohybuje po eliptických dráhach, teda že tieto objekty sú riadnymi členmi slnečnej sústavy. V posledných rokoch hľadal genetický súvis medzi krátkoperiodickými meteorickými rojmi a niektorými asteroidmi typu Apollo, približujúcimi sa k dráhe Zeme. Za výsledky, ktoré dosiahol, sa mu dostalo širokého uznania medzinárodnej vedeckej komunity. Od roku 1970 bol členom komisie Meteory a medziplanetárny prach Medzinárodnej astronomickej únie. Tri razy ho zvolili za člena výkonného výboru komisie, v rokoch 1988–91 bol jej viceprezidentom a od roku 1991 prezidentom. Treba spomenúť aj rozsiahlu popularizačnú činnosť dr. J. Štohla. Keďže mal bohaté vedomosti a vynikajúci prednes, jeho prednášky boli pútavé a lákavé. Napísal tiež viacero kníh: K horizontom vesmíru, Zo života hviezd, Encyklopédia astronómie (1987) (spolu s Dr. Antonom Hajdukom). Dr. Ján Štohl, DrSc. patril k zakladateľskej generácii slovenských astronómov a latku kvality slovenskej astronómie i jej úspešnosti v zahraničí postavil veľmi vysoko. Zomrel 21. marca 1993 v Pezinku. Mal dvoch synov a 5 vnúčat.

Na jeho počesť je pomenovaná planétka (3715) Štohl.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.