prof. RNDr. Ján Chrapan CSc. (* 9. september 1908, Jelšava – † 20. september 1969, Bratislava) bol slovenský fyzik.

Ján Chrapan
slovenský fyzik
Ján Chrapan
Narodenie9. september 1908
Jelšava, Slovensko
Úmrtie20. september 1969 (61 rokov)
Bratislava, Slovensko

Život Upraviť

Po štúdiu na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (1927) pôsobil na ľudovej škole v Jelšave (1927 – 1932) a na meštianskej škole v Tornali (1932 – 1939), kde bol aj riaditeľom. Keď na základe viedenskej arbitráže mesto pripadlo Maďarsku, Ján Chrapan odišiel roku 1939 do Bratislavy, kde učil na rôznych stredných školách. Výnimku predstavuje rok 1944 – 1945. Vtedy odoprel zložiť sľub vernosti režimu, ktorý sa po vypuknutí SNP požadoval od štátnych zamestnancov, a vystúpil zo štátnej služby.

V roku 1946 J. Chrapan absolvoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V nasledujúcom období učil na Učiteľskej akadémii v Bratislave (1946 – 1949). V školskom roku 1949/50 prešiel na Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity, kde pôsobil ako odborný asistent na Katedre fyziky. Tu získal hodnosť doktora prírodných vied na základe dizertačnej práce Lagrangeove tuhé teleso (1952). Keď v roku 1953 vznikla Vysoká škola pedagogická (VŠP) ako špecializovaná ustanovizeň pre prípravu učiteľov, stal sa členom katedry fyziky. V roku 1954 tu bol vymenovaný za docenta. Od školského roku 1955/56 prednášal externe na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde viedol špecializáciu mechanika. Popri tom prednášal aj na novozriadenom maďarskom oddelení Vyššej pedagogickej školy (VPŠ). Po zrušení VŠP v roku 1959 natrvalo prešiel na Prírodovedeckú fakultu UK. Spočiatku pôsobil na Katedre fyziky a po jej rozdelení od roku 1961 na Katedre teoretickej fyziky. Okrem teoretickej mechaniky prednášal termodynamiku a štatistickú fyziku, ale aj kvantovú mechaniku. Krátko pred smrťou bol vymenovaný za mimoriadneho profesora pre odbor teoretická fyzika (1968).

Dielo Upraviť

Osobitnú pozornosť si zaslúži takpovediac budovateľská a priekopnícka činnosť prof. Chrapana. Hoci sa vedecky venoval hlavne teoretickej mechanike, na všetkých vysokoškolských pracoviskách zriaďoval laboratóriá a zabezpečoval najnutnejšie demonštrácie. V tejto činnosti mu veľmi pomohli skúsenosti z pôsobenia na základných a stredných školách, ako aj dôverná znalosť fyzikálnych kabinetov rôznych gymnázií. Vzhľadom na nedostatok študijnej literatúry musel J. Chrapan venovať veľa času a úsilia príprave skrípt a učebníc. Len počas pôsobenia na Pedagogickej fakulte UK, na VŠP a VPŠ (1949 – 1959) napísal 12 učebných textov. Aj v neskorších rokoch pokryl všetky svoje prednášky učebnými textami (spolu to bolo 6 skrípt). Vedecký záujem prof. Jána Chrapana sa sústredil na teoretickú mechaniku, osobitne na analytickú mechaniku a mechaniku kontinua. Zoznam jeho publikácií obsahuje 23 titulov, z čoho iba tri boli venované termodynamike a štatistickej fyzike. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol pri riešení problémov nelineárnej mechaniky pomocou vyšších transcendentných funkcií. Ním vyvinuté postupy sa dali využiť aj na riešenie konkrétnych fyzikálnych problémov: na klasifikáciu oscilátorov z hľadiska invariantov Weierstrassovej funkcie pé, na triedenie oscilátorov s kubickou a kvadratickou charakteristikou, na určenie pohybu týchto oscilátorov a pod. Medzi slovenskými fyzikmi, ale aj matematikmi je prof. Chrapan známy predovšetkým ako vynikajúci pedagóg. Na jeho prednášky z teoretickej mechaniky a štatistickej fyziky spomínajú stovky jeho poslucháčov. Ich sympatie si získal predovšetkým jasným a zrozumiteľným výkladom. Pre mnohých sa stal vzorom jeho ľudský prístup k študentom a didaktické prepracovanie prednášok. Tu sa zjavne prejavili dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na všetkých stupňoch, druhoch a typoch škôl po celom Slovensku. Zomrel 20. septembra 1969 v Bratislave.

Zdroj Upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.