Arcibiskup Ján (vlastným menom Ján Holonič; * 29. január 1937, Kravany – † 2. august 2012, Prešov) bol hlavou pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove ukončil v roku 1958 a v tom istom roku bol vysvätený na diakona a neskôr na kňaza. Pôsobil na farnostiach Rakovec nad Ondavou, neskôr Šamudovce.

V roku 1983 prijal mníšsky postrih v Trojicko-Sergejevskej Lavre v Zagorsku. Krátko nato bol zvolený a vysvätený za michalovského pravoslávneho biskupa.

Arcibiskup Ján bol slávnostne intronizovaný 7. apríla 2006 v pravoslávnom Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove. Arcibiskup Ján sa stal súčasne aj eparchom prešovského biskupstva. Prebral tak uvoľnený úrad po zosnulom eparchovi Nikolajovi. Arcibiskup Ján doteraz zastával úrad biskupa michalovského, kde pôsobil 23 rokov.

Externé odkazy upraviť