Ján Pásztor

diecézny biskup nitrianskeho biskupstva

Ján Pásztor (* 27. január 1912, Prievidza – † 8. november 1988, Nitra) bol diecézny biskup Nitrianskej rímskokatolíckej diecézy.

Ján Pásztor
nitriansky diecézny biskup
biskup – ornament
Ján Pásztor - štít erbu
Deo et proximo
Bohu a blížnemu
Štát pôsobeniaČesko-Slovensko Česko-Slovensko
Funkcie a tituly
Biskup nitriansky
1973 – 1988
Predchodca Eduard Nécsey
ako apoštolský administrátor
Ján Chryzostom kardinál Korec Nástupca
Biografické údaje
Narodenie27. január 1912
Prievidza, Rakúsko-Uhorsko (dnes Slovensko)
Úmrtie8. november 1988 (76 rokov)
Nitra, ČSSR (dnes Slovensko)
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka30. september 1934 (22 rokov)
Nitra
Inkardinácianitrianska diecéza
Biskup
MenovaniePavol VI.
Konsekrácia3. marec 1973 (61 rokov)
Nitra
SvätiteľAgostino Casaroli
sekretár Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti
SpolusvätiteliaFrantišek Tomášek
apoštolský administrátor pražský
Štěpán Trochta
kardinál; biskup litoměřický
Odkazy
Ján Pásztor na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Ján Pásztor

Životopis upraviť

Základnú a strednú školu, ktorú zavŕšil maturitou v roku 1930, absolvoval v rodnej Prievidzi. Štúdium teológie začal v nitrianskom seminári. Počas štúdia ho biskup Karol Kmeťko vyslal na štúdium do Prahy na Karlovu univerzitu. Kňazskú vysviacku prijal 30. septembra 1934 v Nitre. Počas kaplánskej služby v Močenku (1934 – 1936) a v Bytči (1937) pokračoval v štúdiách a v roku 1937 získal doktorát teológie na Karlovej univerzite. V roku 1937 bol kaplánom v Trenčíne, a od roku 1938 profesorom na gymnáziu v Žiline. Súčasne študoval na bratislavskej univerzite, kde v roku 1942 získal titul doktora práv. Stal sa farárom v Dubnici nad Váhom a od roku 1947 bol dekanom ilavského dekanátu.

V roku 1950 bol internovaný v kňazskom sústreďovacom tábore v Močenku a v roku 1953 bol väznený. Po prepustení pracoval ako správca farnosti v Jasenici (1953) a v Nitre-Dolnom meste (1954 – 1961), ako riaditeľ Biskupského úradu v Nitre (1955 – 1961). V rokoch 1961 – 1965 účinkoval ako farár a okresný dekan v Púchove, potom zastával funkciu generálneho vikára biskupa E. Nécseya, zároveň ho vymenovali za sídelného kanonika. V roku 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval za konzultora rímskej komisie pre revíziu cirkevného zákonníka, čím sa stal spolutvorcom nového Kódexu kánonického práva (CIC), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1983. Po smrti arcibiskupa E. Nécseya (1968) sa stal kapitulným vikárom.

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa obnovili rozhovory medzi česko-slovenskou vládou a Vatikánom o vzájomných vzťahoch, ktoré sa v päťdesiatych rokoch celkom zmrazili. Jednou z najpodstatnejších častí rokovaní bola otázka obsadenia biskupských stolcov. Na Slovensku sa posledné oficiálne vymenovanie a vysvätenie biskupov uskutočnilo ešte v lete 1949, krátko pred prijatím tzv. cirkevných zákonov. Tie vyžadovali predbežný štátny súhlas na vymenovanie do akejkoľvek duchovnej funkcie, čiže aj biskupa. Ďalšie vysvätenia biskupov sa preto robili už tajne a títo biskupi väčšinou skončili vo väzení alebo v emigrácii. Keď v júni 1972 zomrel rožňavský administrátor Róbert Pobožný, zostalo Slovensko bez jediného oficiálne pôsobiaceho rímskokatolického biskupa.

Česko-slovensko-vatikánske rokovania o menovaní biskupov dlho neprinášali konkrétne výsledky. Kompromisná dohoda sa dosiahla až v roku 1973. Vatikán navrhol Jána Pásztora a Júliusa Gábriša a štát Jozefa Feranca a Josefa Vranu pre Olomouc. Vo februári 1973 pápež Pavol VI. vymenoval a začiatkom marca 1973 Agostino kardinál Casaroli vysvätil v Nitre troch nových slovenských biskupov. Ján Pásztor sa stal biskupom v Nitre. Za svoje biskupské heslo si zvolil Deo et proximo (Bohu a blížnemu). Július Gábriš sa stal apoštolským administrátorom v Trnave a Jozef Feranec sídelným biskupom v Banskej Bystrici.

Zdroj upraviť

  • TK KBS. Pripomíname si nedožité 100. výročie narodenia biskupa Pásztora [online]. 27.01.2012 07:00, [cit. 2013-01-25]. Dostupné online.
Tituly a funkcie v Rímskokatolíckej cirkvi
Sedisvakancia
(od 1968)
Posledný predchodca
Eduard Nécsey
ako apoštolský administrátor
biskup nitriansky
19731988
Sedisvakancia
(do 1990)
Nástupca
Ján Chryzostom Korec