Ján Tibenský

PhDr. Ján Tibenský, DrSc. (* 26. august 1923, Budmerice – † 11. máj 2012, Bratislava)[1] bol slovenský historik, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od 1. januára 1951.

Ján Tibenský
slovenský historik
slovenský historik
Narodenie26. august 1923, Budmerice
Budmerice, Slovensko
Úmrtie11. máj 2012 (88 rokov)
Bratislava, Slovensko

Zabezpečoval vydanie diela D. Rapanta, Slovenské povstanie roku 1848 – 49 a tri zväzky diela Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Vytvoril originálnu koncepciu národného obrodenia. Od 60. rokov 20. storočia sa venoval aj problematike vývoja vedy a techniky na území Slovenska.

DieloUpraviť

 • Juraj Fándly : odtlačok úvodnej štúdie k výberu z diela. Bratislava : SAV, 1954. 95 s.
 • Jozef Ignác Bajza : odtlačok úvodnej štúdie k René mláděnca príhodi a skušenosťi. Bratislava : SAV, 1955. 51 s.
 • K počiatkom slovenského národného obrodenia : Sborník štúdií Historického ústavu SAV pri príležitosti 200 ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka. (Ján Tibenský, ed.) Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964, 477 s.
 • J. Papánek  –  J. Sklenár. Obrancovia slovenskej národnosti v XVIII. storočí. Martin : Osveta, 1958.
 • Vznik a vývoj veľkomoravskej tradície.
 • Dejiny Slovenska slovom i obrazom, I. Bratislava : Obzor, 1973. 249 s.
 • Pavol Jozef Šafárik : život a dielo (Hviezda prvej veľkosti v slovanskej vede). Bratislava : Osvetový ústav, 1975. 124 s.
 • Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979. 534 s.
 • Slovenský Sokrates : život a dielo Adama Františka Kollára. Bratislava : Tatran, 1983. 160 s.
 • Veľká ozdoba Uhorska : dielo, život a doba Mateja Bela. Bratislava . Tatran, 1984. 272 s.
 • Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1-3 (1986-1999)
 • Slovensko očami Európy, 900 – 1850. (Spolu s Vierou Urbancovou) Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. 327 s. ISBN 80-89104-23-1

Osobný archívny fondUpraviť

Osobný archívny fond Jána Tibenského je uchovávaný v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Obsahuje archívne materiály, ktoré dokumentujú jeho vedeckú činnosť.[2] K spracovanému osobnému fondu (spracovaný v roku 1993) neskôr pribudol aj dodatok (spracovaný v roku 2005).[3]

ReferencieUpraviť

 1. MOROVICS, Miroslav Tibor. Lúčime sa s Jánom Tibenským [online]. Bratislava: SAV, 2012-05-16, [cit. 2015-02-10]. Dostupné online.
 2. KAMENCOVÁ, Lýdia. Tibenský, Ján - osobný fond, inventár k archívnemu fondu [online]. Ústredný archív SAV, 1993, [cit. 2017-10-23]. Dostupné online.
 3. KAMENCOVÁ, Lýdia. Tibenský , Ján - dodatok k osobnému fondu - inventár k archívnemu fondu [online]. Ústredný archív SAV, 2005, [cit. 2017-10-23]. Dostupné online.