PhDr. Ján Tibenský, DrSc. (* 26. august 1923, Budmerice – † 11. máj 2012, Bratislava)[1] bol slovenský historik, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od 1. januára 1951.

Ján Tibenský
slovenský historik
slovenský historik
Narodenie26. august 1923, Budmerice
Budmerice, Česko-Slovensko
Úmrtie11. máj 2012 (88 rokov)
Bratislava, Slovensko

Zabezpečoval vydanie diela D. Rapanta, Slovenské povstanie roku 1848 – 49 a tri zväzky diela Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Vytvoril originálnu koncepciu národného obrodenia. Od 60. rokov 20. storočia sa venoval aj problematike vývoja vedy a techniky na území Slovenska.

 • Juraj Fándly : odtlačok úvodnej štúdie k výberu z diela. Bratislava : SAV, 1954. 95 s.
 • Jozef Ignác Bajza : odtlačok úvodnej štúdie k René mláděnca príhodi a skušenosťi. Bratislava : SAV, 1955. 51 s.
 • K počiatkom slovenského národného obrodenia : Sborník štúdií Historického ústavu SAV pri príležitosti 200 ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka. (Ján Tibenský, ed.) Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964, 477 s.
 • J. Papánek  – J. Sklenár. Obrancovia slovenskej národnosti v XVIII. storočí. Martin : Osveta, 1958.
 • Vznik a vývoj veľkomoravskej tradície.
 • Dejiny Slovenska slovom i obrazom, I. Bratislava : Obzor, 1973. 249 s.
 • Pavol Jozef Šafárik : život a dielo (Hviezda prvej veľkosti v slovanskej vede). Bratislava : Osvetový ústav, 1975. 124 s.
 • Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979. 534 s.
 • Slovenský Sokrates : život a dielo Adama Františka Kollára. Bratislava : Tatran, 1983. 160 s.
 • Veľká ozdoba Uhorska : dielo, život a doba Mateja Bela. Bratislava . Tatran, 1984. 272 s.
 • Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1-3 (1986-1999)
 • Slovensko očami Európy, 900 – 1850. (Spolu s Vierou Urbancovou) Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. 327 s. ISBN 80-89104-23-1

Osobný archívny fond

upraviť

Osobný archívny fond Jána Tibenského je uchovávaný v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Obsahuje archívne materiály, ktoré dokumentujú jeho vedeckú činnosť.[2] K spracovanému osobnému fondu (spracovaný v roku 1993) neskôr pribudol aj dodatok (spracovaný v roku 2005).[3]

Referencie

upraviť
 1. MOROVICS, Miroslav Tibor. Lúčime sa s Jánom Tibenským [online]. Bratislava: SAV, 2012-05-16, [cit. 2015-02-10]. Dostupné online.
 2. KAMENCOVÁ, Lýdia. Tibenský, Ján - osobný fond, inventár k archívnemu fondu [online]. Ústredný archív SAV, 1993, [cit. 2017-10-23]. Dostupné online.
 3. KAMENCOVÁ, Lýdia. Tibenský , Ján - dodatok k osobnému fondu - inventár k archívnemu fondu [online]. Ústredný archív SAV, 2005, [cit. 2017-10-23]. Dostupné online.