Ján Zambor (* 9. december 1947, Tušická Nová Ves) je slovenský básnik, literárny vedec a prekladateľ.

Ján Zambor
slovenský básnik, literárny vedec a prekladateľ
Narodenie9. december 1947 (76 rokov)
Tušická Nová Ves, Česko-Slovensko

Životopis

upraviť

Po skončení ZDŠ v Tušickej Novej Vsi a SVŠ v Michalovciach (1962 – 1965) rok učil rozličné predmety na ZDŠ v Nižnom Žipove, okres Trebišov. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1966 – 1971). Krátko pôsobil ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, tri roky bol interným ašpirantom na FF UPJŠ (práca Ivan Krasko a česká poézia na prelome storočí). Bol redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach (1976 – 1983). Roku 1983 sa s rodinou presťahoval do Bratislavy. Stal sa pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Dotyky (1988 – 1990). Od roku 1991 pôsobil na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1997 na čiastkový úväzok pracoval aj v Ústave svetovej literatúry SAV. Roku 2018 mu rektor UK udelil čestný titul profesor emeritus. Je ženatý, má dvoch synov.

Prvú báseň v literárnom časopise (Krok) uverejnil roku 1967, knižný debut Zelený večer mu vyšiel roku 1977. Od neoimažinizmu a neosymbolizmu prešiel k civilne tvarovanej poézii každodennej skúsenosti a k predstave básne ako „nádhery zmesi“. Pod vplyvom vysokoškolského učiteľa Albína Bagina sa venoval aj písaniu o literatúre, najmä o poézii. Ako literárny vedec sa najprv venoval otázkam slovensko-českých literárnych vzťahov, potom slovenskej, španielskej a ruskej poézii, teórii metafory a problematike básnického prekladu. Kontinuitne prekladá ruskú, španielsku a hispanoamerickú poéziu, pričom sa sústreďuje na kľúčových autorov a diela rozličných období. Jeho básne vyšli časopisecky a v antológiách v preklade do iných jazykov, knižne mu vyšiel prekladový výber v bulharčine (Snežni iskri, 2007, preložil Dimitar Stefanov), bibliofilské vydanie prekladov básní do gréčtiny (Anatolitiko chali, 2006, preložil Karel Čížek), slovensko-nemecký výber z poézie (Zelený večer / Grüner Abend, 2012, preložila Róža Domašcyna), slovensko-bieloruský výber (Obnova / Adnajlenne, 2013, preložila Viktoria Ľašuk), výber v ruštine (Čem ja k vam približus, 2017, preložila Natalia Švedova), výber v srbčine (Voli me, pčelinja krila su sve tanja, 2023, preložil Miroslav Demak) a preklady básní do viacerých jazykov (Y sin embargo, 1998).

Básnické knihy

upraviť
 • 1977 Zelený večer
 • 1980 Neodkladné (výročná cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ)
 • 1983 Kôň na sídlisku
 • 1988 Plné dni
 • 1995 Pod jedovatým stromom
 • 2000 Soprán dažďových kvapiek
 • 2003 Melancholický žrebec (výber doplnený o nové básne)
 • 2007 Sťahovavé srdce (výber doplnený o nové básne a zbierku Nádhera zmesi, prémia Literárneho fondu)
 • 2012 Zelený večer / Grüner Abend (slovensko-nemecký výber obsahujúci aj nové básne, zostavila a preložila Róža Domašcyna)
 • 2013 Obnova / Adnajlenne (slovensko-bieloruský výber obsahujúci aj nové básne, zostavila a preložila Viktoria Ľašuk)
 • 2014 Dom plný neviditeľných
 • 2017 Čem ja k vam približus (výber zostavila a do ruštiny preložila Natalia Švedova)
 • 2020 Brána (prémia Literárneho fondu)
 • 2023 Voli me, pčelinja krila su sve tanja (výber zostavil a do srbčiny preložil Miroslav Demak)
 • 2024 Lov zázrakov. Zo španielskeho zošita

Literárnovedné knihy

upraviť
 • 1981 Ivan Krasko a poézia českej moderny
 • 1997 Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov
 • 2000 Preklad ako umenie
 • 2005 Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia
 • 2010 Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (Cena Klubu nezávislých spisovateľov)
 • 2013 Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách (prémia Literárneho fondu, Cena Klubu nezávislých spisovateľov)
 • 2016 Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (prémia Literárneho fondu, prémia Klubu nezávislých spisovateľov
 • 2018 Stavebnosť básne (prémia Literárneho fondu, Cena Klubu nezávislých spisovateľov)
 • 2020 Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora (prémia Klubu nezávislých spisovateľov)

Editorstvo

upraviť
 • 1983 Voľný verš v slovenskej poézii
 • 1983 Ján Stacho: Preklady
 • 1983 Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka. Antológia piesňovej ľudovej poézie zo Zemplína
 • 1993 Equivalencias / Equivalences. Revista Internacional de Poesía. 24. Antología de la poesía eslovaca contemporánea
 • 2001 Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách
 • 2004 Pavol Horov: Poézia
 • 2005 Laco Novomeský: Poézia
 • 2006 František Andraščík: Eseje
 • 1998 Portréty slovenských spisovateľov 1
 • 2000 Portréty slovenských spisovateľov 2
 • 2003 Portréty slovenských spisovateľov 3
 • 2007 Portréty slovenských spisovateľov 4
 • 2009 Hviezdoslav v interpretáciách
 • 2011 František Andraščík: Básne
 • 2020 Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora

Knižné preklady poézie

upraviť
 • 1974 Pavlo Tyčyna: Zlatý hlahol (spoluprekladateľ)
 • 1978 Valerij Briusov: Zrkadlo tieňov
 • 1979 Ivan Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ (spoluprekladateľ)
 • 1980 Michail Jurievič Lermontov: Iba sen (spoluprekladateľ)
 • 1981 Anna Achmatovová: Spálený zošit (Cena Jána Hollého – udelená spolu aj za nasledujúci preklad)
 • 1981 Dmytro Pavlyčko: Tajomstvo tvojej tváre
 • 1981 Michail Jurievič Lermontov: Kindžal
 • 1983 Valerij Briusov: Mestu a svetu
 • 1984 Michail Jurievič Lermontov: Démon. Ľudia a vášne. Kňažná Ligovská (spoluprekladateľ)
 • 1985 Miguel Hernández: Kŕdeľ holubičích listov (spoluprekladateľ)
 • 1986 Marina Cvetajevová: Nespavosť (Cena Jána Hollého)
 • 1988 Jaroslav Seifert: Koncert na ostrove
 • 1989 Anna Achmatovová: Vrcholiaca luna (spoluprekladateľ, Cena vydavateľstva Tatran)
 • 1991 Boris Pasternak: Sestra moja – život. Čas bez lásky. Eseje. Listy (spoluprekladateľ)
 • 1992 Vicente Aleixandre: Zničenie alebo láska
 • 1994 Justo Jorge Padrón: Kruhy pekla (spoluprekladateľ)
 • 1995 Gennadij Ajgi: Predĺžovanie odchodu
 • 1997 Svätý Ján z Kríža: Živý plameň lásky (spoluprekladateľ, Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ)
 • 2000 Jorge Luis Borges: Ten druhý, ten istý (spoluprekladateľ, 2000)
 • 2000 A. S. Puškin: Dievča na skale (Cena Zory Jesenskej)
 • 2001 Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka
 • 2002 Anna Achmatovová: Biely kŕdeľ
 • 2005 Federico García Lorca: Cigánske romance (Cena Jána Hollého)
 • 2008 Gennadij Ajgi: Obdarená zima (spoluprekladateľ)
 • 2010 Jorge Manrique: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. V interpretácii a preklade Jána Zambora
 • 2011 Ruská moderna (spoluprekladateľ)
 • 2011 Kniha ruskej poézie
 • 2013 Konštantín Filozof: Proglas
 • 2013 Velimir Chlebnikov: Fontána črepov (spoluprekladateľ)
 • 2017 Octavio Paz: Každodenný oheň
 • 2017 Osip Mandeľštam: Zázrakmi chránená tíš (spoluprekladateľ)
 • 2019 Macuo Bašó: Haiku (preložil J. Zambor v jazykovej a odbornej spolupráci s Františkom Paulovičom)
 • 2021 Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora (Cena Jána Hollého)
 • 2022 Haiku v obrazoch. Preložili J. Zambor a F. Paulovič, úvod napísal J. Zambor (Prémia Jána Hollého)
 • 2023 Rubén Darío: Spevy života a nádeje. Výber zostavil, preložil, poznámky k básňam a kalendárium vypracoval a doslov napísal Ján Zambor

Externé odkazy

upraviť

Poetika poézie a jej prekladu. Venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Editorka Andrea Bokníková (2019)

Ján Zambor: Personálna bibliografia. Zostavila Ľubica Hroncová (2019)

2021 Cena Fra Angelica