Július Sopko

PhDr. Július Sopko, DrSc. (* 1. jún 1929, Blažice) je slovenský kodikológ, historik a archivár.

Július Sopko
slovenský kodikológ, historik a archivár
Narodenie1. jún 1929 (91 rokov)
Blažice

Študoval históriu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte UK, pracoval v Štátnom slovenskom ústrednom archíve. Od roku 1965 pôsobil v Historickom ústave SAV, odborník na stredoveké rukopisy a kroniky. Prednášal latinčinu a kodikológiu na Filozifickej fakulte UK a Trnavskej univerzity v Trnave.

DieloUpraviť

  • Zbierky kódexov zo stredovekého Slovenska (kandidátska disertácia 1973)
  • Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach (Matica Slovenská, Martin 1981)
  • Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumunsku (Matica Slovenská, Martin 1982)
  • Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach (Matica Slovenská, Martin 1986)
  • Dejiny Slovenska I. (spoluautor) (Veda, Bratislava 1986)
  • Nitriansky kódex (Matica Slovenská, Martin 1987)
  • Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. (spoluautor) (Veda, Bratislava 1987).
  • Kroniky stredovekého Slovenska (Rak, Budmerice 1995)
  • Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická (Rak, Bratislava 2004)