Jadro galaxie alebo galaktické jadro je oblasť v okolí stredu galaxie. V galaktickom jadre je väčšia hustota objektov, hlavne hviezd, ako v ostatných častiach galaxie. Z tohto dôvodu býva jadro najjasnejšou časťou galaxií. V jadre väčšiny galaxií sa nachádza supermasívna čierna diera, ktorá svojou gravitačnou silou udržuje jadro galaxie také husté. Za galaktické jadrá sú často považované kvazary.

Centrálna oblasť galaxie Slnečnica, v ktorej dominuje žlté jadro

V špirálových galaxiách a šošovkových galaxiách sú hviezdy jadra väčšinou staršie ako v špirálových ramenách galaxií, resp. disku. Jadro preto býva sfarbené skôr dožlta, kým galaktický disk domodra. Jadrá týchto galaxií obsahujú len málo medzihviezdnej hmoty.

Pozri aj upraviť