Jahoda

rozlišovacia stránka

Jahoda môže byť:

  • rod rastliny alebo jej plod, pozri jahoda (rod)
  • druh plodu zloženého z nažiek na spoločnom dužinatom lôžku, pozri jahoda (plod)
  • nárečovo: moruša alebo jej plod
  • meno kravy hnedočervenej farby, pozri pod kravské meno
  • priezvisko:
    • Ján Jahoda (1878 – 1965)[1], slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ

ZdrojeUpraviť

  1. JAHODA, Ján. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok IV CH – Kl. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2010. 587 s. ISBN 978-80-89301-57-7. S. 137 – 138.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.