Jahoda

rozlišovacia stránka

Jahoda môže byť:

  • rod rastliny alebo jej plod, pozri jahoda (rod)
  • druh plodu zloženého z nažiek na spoločnom dužinatom lôžku, pozri jahoda (plod)
  • nárečovo: moruša alebo jej plod
  • meno kravy hnedočervenej farby, pozri pod kravské meno
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.