Janíkovský kanál

Janikovský kanál je umelo vytvorený odvodňovací kanál, ktorý sa nachádza v okrese Nitra. Je ľavostranný prítok rieky Nitra. Jeho dĺžka je 5,5km. Vznikol oddelením sa od potoku Selenec na sídlisku Chrenová.

TokUpraviť

Janíkovský kanál tečie na juhovýchod. Vzniká na sídlisku Chrenová a následne pokračuje do Janíkoviec. Za obcou Janíkovce sa kanál stáča smerom k rieke Nitra. Tesne pred vlievaním sa priberá Lúčny kanál a následne sa vlieva do rieky Nitra.

VýznamUpraviť

Janíkovský kanál slúži predovšetkým pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť na odvádzanie dažďových vôd z nitrianskej mestskej časti Chrenová, celého areálu Agrokomplexu, objektov a parkovísk veľkých nákupných centier. Má dôležitú protipovodňovú funkciu.

PovodneUpraviť

V prípade povodní spôsobuje Janíkovský kanál problémy pretože je zanesený. V roku 2015 sa na jeho 600-metrovom odkrytom úseku sa usadila už 80-centimetrová vrstva nánosov.

ZdrojeUpraviť

https://mynitra.sme.sk/c/7587425/vodohospodari-zacali-cistit-janikovsky-kanal.html