Jan Bouzek

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (* 17. február 1935, Praha – † 3. november 2020) bol český profesor klasickej archeológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Do roku 2012 externe vyučoval aj na Masarykovej univerzite.

Jan Bouzek
profesor klasickej archeológie
Jan Bouzek
Narodenie17. február 1935
Praha, Česko
Úmrtie3. november 2020 (85 rokov)

Odborné vzdelanie a zamestnanieUpraviť

 • 1953 – 1958 študuje klasickú a pravekú archeológiu na FF UK (promovaný historik 1958, CSc. 1966, PhDr. 1967, DrSc. 1992)
 • od 1955 práca v Múzeu hlavného mesta Prahy
 • 1957 – 1958 dokumentátor na oddelení prehistórie Národného múzea
 • Ústav pre klasickú archeológiu FF UK (asistent 1958 – 1962, odborný asistent 1962 – 1985, od roku 1983 docent, od roku 1991 profesor klasickej archeológie)
 • V Národním muzeu viedol v rokoch 1969 – 1991 pododdelenie klasickej archeológie (oddelenie prehistórie a protohistórie).
 • 1989 – 1991 prodekan FF UK
 • 1990 – 1993 zástupca vedúceho katedry vied o antickom staroveku
 • 1993 – 2000 riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu FF UK (v súčasnosti zástupca riaditeľa).[1]
 • V roku 1969 v spolupráci s UK založil a viedol Galériu antického umenia v Hostinném.
 • Roku 1994 otvoril Múzeum antického sochárstva a architektúry v Litomyšli.
 • Je kurátorom klasickoarcheologickej zbierky Národního muzea v Praze.

Bol hosťujúcim profesorom v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku či USA, a viedol rad archeologických výskumov v Česku (Mušov) i v zahraničí (Bulharsko, Libanon, Srí Lanka).

Študoval najmä vzťahy medzi starovekými civilizáciami.

Výber z hlavných publikáciíUpraviť

 • Antické Černomoří (1978)
 • Objevy ve Středomoří (1980)
 • The Aegean, Anatolia and Europe: Cultural Interrelations in the Second Millennium B.C. (1985)
 • Periklovo Řecko (1990, s Ivou Ondřejovou)
 • Thrákové (1990)
 • Greece, Anatolia, and Europe: Cultural Interrelations During the Early Iron Age (1997)
 • Etruskové: jiní než všechny ostatní národy (2003)
 • Pravěk českých zemí v evropském kontextu (2005)
 • The Culture of Thracians and Their Neighbours (2005, s Lidií Domaradzkou)
 • Keltové našich zemí v evropském kontextu (2007)
 • Tri menšie knihy filozofického charakteru vydané spoločne so Zdeňkom Kratochvílom (Od mýtu k logu, Řeč umění a archaické filosofie, Proměny interpretací).
 • Vysokoškolské skriptá: Úvod do klasické archeologie, Řecké umění, Archeologie egejské oblasti, Dějiny předoasijského a egejského umění

ReferencieUpraviť

LiteratúraUpraviť

 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : I. díl : A-J. Praha ; Litomyšl : Paseka ; Petr Meissner, 1999. 634 s. ISBN 80-7185-245-7. s. 127.