Janko Slovenský

slovenský podnikateľ, redaktor a novinár

Janko Slovenský (Szlovenszki) (* 11. november 1856 Krompachy – † 11. august 1900 New AlbanyIndianaUSA) bol pôvodom slovenský podnikateľ, redaktor, novinár, výrazná postava krajanov v USA.

Janko Slovenský
podnikateľ, redaktor, novinár
Narodenie11. november 1856
Krompachy, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie11. august 1900 (43 rokov)
New Albany, Indiana, USA

Zomrel v Los Angeles 11. augusta 1900 a pochovaný je na cintoríne v meste New Albany, v štáte Indiana v USA.

  • otec: Ján Slovenský
  • matka: Jana, rodená Tillová
  • manželka: Mária Petrunko
  • manželka: Henrietta Fredericka Borgerding (* 1855, Kentucky – † 21. október 1921, New Albany)
  • bratranec : Ján Július Wolf

Bol priekopníkom krajanskej tlače v USA. V rokoch 1863 – 1869 navštevoval nemeckú ľudovú školu v Krompachoch, v rokoch 1869 – 1875 študoval na reálke v Levoči, 1875 -–1878 na maďarskej kráľovskej preparandii v Kláštore pod Znievom. V rokoch 1878 – 1879 pôsobil ako súkromný učiteľ a vychovávateľ v statkárskych rodinách v Gemerskej stolici. V roku 1879 emigroval s J. J. Wolfom cez Bohumín, Berlín, Hamburg, Liverpool a Le Havre do New Yorku. V USA pracoval ako baník v McKeesporte, ako hutník vo Woodrinových oceliarňach a zlievarniach, robotník a tesár. Od roku 1880 do 1886 pracoval ako úradník detašovaného pracoviska rakúsko-uhorského konzulátu, od roku 1886 do 1891 pracoval ako vedúci redakcie Amerikánsko-slovenských novín v Pittsburghu. V rokoch 1891 – 1892 sa liečil v Krompachoch. Po návrate do USA pracoval ako trafikant, ako zlatokop a pracovne strávil aj zopár mesiacov v Mexiku. V roku 1897 založil slovenský účastinársky spolok zlatých baní Elk Gold Mining Company s kapitálom 16 000 dolárov. Pod vplyvom rozpadu rodinného života spáchal samovraždu a po jeho smrti sa spoločnosť rozpadla.

Národno-uvedomovacia činnosť

upraviť

Národne sa uvedomil počas štúdií v Kláštore pod Znievom v kruhu spolužiakov M. Kukučína, A. Bieleka a J. J. Wolfa. V USA založil prvý slovenský časopis Bulletin (vychádzal od 1885 do 1886), ktorý bol tlačený vo forme litografického letáku na konzulárnom hektografe, ktorý v šarišskom nárečí raz do týždňa prinášal na 2 stranách informácie o živote a možnostiach slovenských vysťahovalcov v USA, ako aj spravodajstvo o udalostiach v slovenských hornouhorských stoliciach. Od roku 1886 začal vydávať Amerikánsko-slovenské noviny, týždenník písaný zmesou východoslovenských nárečí a sprevládajúcim šarišským dialektom a maďarskou pravopisnou formou, ktorý sa neskôr zlúčil s konkurenčným týždenníkom Nová vlasť. V jeho redakcii spočiatku pracoval iba s J. J. Wolfom, neskôr aj s P. V. Rovniankom, ktorý však svoj podiel v spoločnosti predal. Amerikánsko-slovenské noviny od svojho začiatku patrili k najrozšírenejším slovenským periodikám v Amerike s nákladom 30 000 výtlačkov. Už po ich založení sa pod jeho vedením vymanili spod vplyvu oficiálnej uhorskej politiky a zohrali dôležitú úlohu v uvedomovacom procese Slovákov a ich národných i sociálnych hnutí v USA. Nákladom novín vydal aj Americký tlumač, ktorý bol prvým slovensko-americkým slovníkom pre potreby slovenských prisťahovalcov a vyšiel v troch vydaniach. Ako publicista väčšinu príspevkov uverejnil v Amerikánsko-slovenských novinách.

Pozri aj

upraviť

Amerikánsko-slovenské noviny

Externé odkazy

upraviť