Japončina (日本語, Prehrať Nihongo) – alebo pre tých, ktorí ju považujú za viacero jazykov, japonské jazyky – je jazyk z jazykovej skupiny japonsko-rjúkjuských jazykov (pre tých, ktorí považujú rjúkjuštinu za nárečie japončiny, je japončina izolovaný jazyk).

Japončina
(日本語, nihongo)
ŠtátyJaponsko, Taiwan
RegiónVýchodná Ázia
Počet hovoriacichokolo 125 miliónov
Poradie8
KlasifikáciaJaponsko-rjúkjuské jazyky
 • Japončina
Písmojaponské písmo
 • kandži
 • kana (hiragana, katakana)
 • Postavenie
  Úradný jazykJaponsko Japonsko
  Jazykové kódy
  ISO 639-1ja
  ISO 639-2jpn
  ISO 639-3jpn
  Wikipédia
  Adresaja.wikipedia.org
  Pozri aj: JazykZoznam jazykov
  日本語 (nihongo) – japonský jazyk
  Kana

  Jazyk používa vyše 127 miliónov ľudí hlavne v Japonsku, ale aj v japonských emigračných komunitách po celom svete. Japončina je aglutinujúci jazyk s prvkami flexie. Integrálnou súčasťou japončiny je keigo – systém zdvorilostného oslovovania, ktorý odráža hierarchický charakter japonskej spoločnosti. Pomocou slovesných tvarov a špecifickej slovnej zásoby sa naznačuje vzájomné postavenie hovoriaceho a poslucháča. Zvuková zásoba japončiny je relatívne malá a má systém japonského výškového akcentu, ktorým sa rozlišuje význam slov a ktorý vznikol v 8. storočí.

  Písmo upraviť

  Bližšie informácie v hlavnom článku: Japonské písmo
  Bližšie informácie v hlavnom článku: Prepis z japonského písma do latinky

  Systém zápisu japonského jazyka je pomerne komplikovaný. Pri zápise sa používajú tri druhy písma súčasne – čínske znakové písmo (po japonsky kandži) a dva sylabáry (slabičné abecedy) zvané hiragana a katakana. Na zápis podstatných mien a koreňov slov sa používa písmo kandži. Častice a ohýbané koncovky slovies a prídavných mien sa zapisujú pomocou hiragany. Katakana má funkciu našej kurzívy a najčastejšie sa ňou prepisujú slová cudzieho pôvodu, hlavne anglicizmy.

  Kandži sa na japonských ostrovoch začalo udomácňovať približne od 6. storočia po Kr. Grafémy hiragany a katakany vznikli v období Heian zrýchleným a zjednodušeným zápisom čínskych znakov. Hiragana sa niekedy nazýva aj 女手 – ženská ruka, pretože bola zo začiatku používaná výhradne ženami. Japonské slabičné abecedy súhrnne nazývame kana (仮名).

  Transkripcia japončiny pomocou latinky (po japonsky rómadži) sa v modernom jazyku používa najmä v menách spoločností, v reklame a pri zápise do počítača.

  Na zápis čísel sa používajú arabské číslice, ale aj čínske znaky. S čínskymi číslicami sa možno najčastejšie stretnúť v ručne písanej korešpondencii a v japonských adresách.

  Slovná zásoba upraviť

  Japonská slovná zásoba je značne ovplyvnená výpožičkami slov z iných jazykov. Počet výpožičiek z čínštiny alebo slov vytvorený na čínskom základe tvorí okolo 60 % celkovej slovnej zásoby. Od neskorého 19. storočia prebrala japončina aj nespočetné množstvo slov zo západných jazykov, najmä z angličtiny.

  Gramatika upraviť

  Rod a číslo upraviť

  V japončine sa rody explicitne nevyjadrujú, no v niektorých prípadoch (v novinových správach) je možné vyjadriť rod podstatných mien pomocou znakových prípon/predpôn napr. 学生 (študent) → 女子学生 (študentka). Množné číslo sa, rovnako ako rod, explicitne neuvádza, no možno ho vyjadriť zdvojením podstatného mena napr. (hora) → 山々 (hory) alebo, v prípade osobných zámen, pomocou prípon -tači, -tomo, -ra, -gata atď.

  Množstvo bytostí a vecí sa vyjadruje pomocou numeratívov, ktoré sa pripájajú k natívnym japonským alebo sinojaponským číslovkám. Numeratívy vyjadrujú nielen počet bytostí a predmetov, ale aj ich vonkajšie vlastnosti. Čítania numeratívov sú často nepravidelné.

  水をください。 Prosím si vodu.
  水を一杯ください。 Prosím si pohár vody.
  水を一本ください。 Prosím si fľašu vody.
  Základné numeratívy
  ľudia malé zvieratá veľké zvieratá podlhovasté cylindrické predmety poháre
  Základný tvar hito・ hiki・ tó・ hon・ hai・
  1 hitori・一人 ippiki・一匹 ittó・一頭 ippon・一本 ippai・一杯
  2 futari・二人 nihiki・二匹 nitó・二頭 nihon・二本 nihai・二杯
  3 sannin・三人 sanbiki・三匹 santó・三頭 sanbon・三本 sanbai・三杯
  4 jonin・四人 jonhiki・四匹 jontó・四頭 jonhon・四本 jonhai・四杯
  5 gonin・五人 gohiki・五匹 gotó・五頭 gohon・五本 gohai・五杯
  6 rokunin roppiki rokutó roppon roppai
  7 šičinin šičihiki šičitó nanahon nanahai
  8 hačinin happiki hattó happon happai
  9 kjúnin kjúhiki kjútó kjúhon kjúhai
  10 džúnin džuppiki džuttó džuppon džuppai

  Časy upraviť

  V japončine vo všeobecnosti rozlišujeme dva časy: minulý a neminulý.

  Slovosled upraviť

  Vetné vzťahy medzi vetnými členmi sa v japonskej vete určujú pomocou pádových častíc. Slovosled nie je pevný ako napríklad v angličtine, no vo väčšine prípadov platí konštrukcia: podmetpredmetprísudok. V hovorenej japončine sa môžeme stretnúť aj s úplne opačným slovosledom. Podmet, podobne ako v slovenčine, býva často zamlčaný.


  Slovosled typu: podmet – predmet – prísudok. Napríklad veta „Pán Tanaka je jablko.“ má v japončine slovosled:

  PODMET PREDMET PRÍSUDOK
  |pán Tanaka| |jablko| |je|

  Otázka sa tvorí pridaním opytovacej častice „ka“ na koniec vety.

  Príklad:

  Tanaka-san wa ringo o tabemasu. – Pán Tanaka je jablko/jablká.
  Tanaka-san wa ringo o tabemasu ka. – Je pán Tanaka jablko/jablká?
  田中さんはりんごを食べますか。

  Osobné zámená upraviť

  Jednotné číslo:

  JA

  わたくし(Kanji znak: ) – používa sa pri formálnych rozhovoroch (číta sa WATAKUŠI)
  わたし) – používa sa pri bežnom rozhovore (číta sa WATAŠI)
  ぼく) – používajú muži pri bežnom rozhovore (číta sa BOKU)

  TY

  あなた貴方) – bežný rozhovor (hovorí sa osobám rovnako alebo nižšie postaveným; číta sa ANATA)
  きみ – používajú hlavne muži medzi priateľmi (číta sa KIMI)

  ON

  かれ) (číta sa KARE)

  ONA

  かのじょ彼女) (číta sa KANODŽO)

  Množné číslo:

  MY

  わたくしたち私たち) – formálna japončina (číta sa WATAKUŠITAČI)
  わたしたち私たち) – bežná, my všetci vrátane Vás (číta sa WATAŠITAČI)
  わたしども私ども) – my sami, nie Vy (číta sa WATAŠIDOMO)

  VY

  あなたがたあなた方) – rovnako postavené osoby, nižšie postavené (číta sa ANATAGATA)
  きみたち – rovnako postavené, nižšie, deti (číta sa KIMITAČI)

  ONI

  かれら彼ら) – keď je aspoň 1 muž v skupine (číta sa KARERA)

  ONY

  かのじょたち彼女たち) (číta sa KANODŽOTAČI)

  Číslovky upraviť

  Čísla napísané v kandži:
  0 – rei
  1 – iči
  2 – ni
  3 – san
  4 – jon/ši
  5 – go
  6 – roku
  7 – nana/šiči
  8 – hači
  9 – kjú/ku
  10 – džú
  100 – hjaku
  1 000 – sen
  10 000 – man (ičiman)
  1 000 000 – 百万 hjakuman
  10 000 000 – 千万 senman
  100 000 000 – oku (ičioku)

  príklady:
  11 – džúiči
  12 – džúni
  19 – džúku
  20 – nidžú
  40 – jondžú
  91 – kjúdžúiči

  Pozri aj upraviť

  Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Japončina
  •   Wikislovník ponúka heslo Japončina

  Externé odkazy upraviť