Jarabina

rozlišovacia stránka

Jarabina môže byť:

Poznámky

upraviť
 1. Rod Sorbus v užšom zmysle je len druh jarabina vtáčia a s ňou príbuzné mimoeurópske druhy, zatiaľ čo rod Sorbus v širšom zmysle zahŕňa okrem toho aj druhy mukyňa, oskoruša, brekyňa, mišpuľka a mnohé ďalšie a v minulosti napríklad aj dnešný rod arónia.
 2. Rod Sorbus patrí medzi tie (nepočetné) rody biologickej taxonómie, pri ktorých je v niektorých textoch rozdiel medzi názvom rodu a rodovým menom: Slovo jarabina ako slovenský názov rodu Sorbus v širšom zmysle (t.j. čisto formálne slovenské označenie rodu ako celku) sa totiž používa aj v tých textoch, v ktorých nie všetky druhy rodu Sorbus v širšom zmysle majú slovenské rodové meno jarabina (čo môže nastať buď preto, že v danom texte slovenské rodové meno meno jarabina má len rod Sorbus v užšom zmysle, alebo preto, že v danom - staršom - texte slovenské rodové meno jarabina majú len druhy nemajúce rodové meno mukyňa, brekyňa či oskoruša).

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 430.
 2. NOVACKÝ, J. M. Slovenská botanická nomenklatúra. 1954. S. 75
 3. DÍTĚ, Daniel; FERÁKOVÁ, Viera; GODOVIČOVÁ, Katarína; HÁBER, Milan; HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína, HRABOVSKÝ, Michal; HRIVNÁK, Richard; RIPKOVÁ, Soňa; JAROLÍMEK, Ivan Veľká kniha rastlín, hornín, minerálov a skamenelín. prvé. vyd. Bratislava : IKAR, a.s. - Príroda, 2021. 387 s. ISBN 978-80-551-6882-1. S. 70.
 4. ČERVENKA, M. et al. Z našej prírody - rastliny ...Bratislava: Príroda. 1984, S. 74
 5. a b KLIMENT, Ján, et al. Zásady, pravidlá a odporúčania pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (Bratislava), 2017, roč. 39, supplement 1, s. 1 – 79. ISSN 1337-7043. S. 43
 6. jarabina. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 405.
 7. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 168.
 8. VANČUROVÁ, R. et al. Poľnohospodárska botanika - Systematika rastlín. 1968. S. 252
 9. Sennikov, A. N., & Kurtto, A. (2017). A phylogenetic checklist of Sorbus s.l. (Rosaceae) in Europe. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, 93, 1–78. Noudettu osoitteesta [1]
 10. Jing Tan, Yi Wang, Wei Wu, Yongquan Li, Wanyi Zhao, Wenbo Liao, Qiang Fan & Boyong Liao (2020) The complete genome sequence of Sorbus insignis (Rosaceae: Amygdaloideae), an epiphytic shrub in this genus, Mitochondrial DNA Part B, 5:3, 3239-3240, [2]
 11. MANSFELD, Rudolf. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 482, 486 a nasl..
 12. BEISSNER, L. Handbuch der Laubholz-Benennung. 1903. S. 192, 194 a nasl
 13. jarabina. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 715.
 14. jarabina. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel II. E – M. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 196.
 15. jarabina. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 235.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.