Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku. História výskumu a ochrana.

Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku. História výskumu a ochrana – jedna z posledných knižných prác o jasoňovi červenookom v Európe, ktorá vyšla v roku 2011. Kniha je venovaná pamiatke slovenského parnassiológa Jána Zelného zo Žiliny.

Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku. História výskumu a ochrana.

Autor Karol Kříž
Spoluautor/i Tomáš Kizek
Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania nakladateľstvo DOLIS
Slovenské vydania knihy

Všeobecná charakteristika knihyUpraviť

Kniha je prvou monografiou o jasoňovi červenookom na Slovensku. Autorom je Karol Kříž a spoluautorom Tomáš Kizek. Práca sa zaoberá základnými aspektami druhu a informuje čitateľa o hlavných faktoch zo života tohto motýľa. Práca má 200 strán textu formátu A4 a 39 farebných tabulí. Vyšla v nakladateľstve DOLIS a vydala ju Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici.

Obrázok motýľa (jasoňa) na čelnej strane knihy a fotografie zbierkového materiálu motýľov vyhotovil Mgr. Martin Kšiňan.

Obsah dielaUpraviť

Dielo je koncipované predovšetkým z hľadiska histórie výskumu tohto motýľa na území Slovenska a vysvetľuje základné princípy ochrany druhu. Je v nej uvedených viac ako 30 biografií významných slovenských i zahraničných autorov, ktorí prispeli svojou prácou k výskumu a poznaniu druhu. Popisuje bionómiu motýľa, anatómiu, pôvod jeho názvu, históriu výskumu i ochrany jasoňa na území Slovenska, ako i príčiny jeho ústupu na väčšine lokalít svojho výskytu. Tiež vysvetľuje teóriu jeho pôvodu na Slovensku. Obsahuje opis všetkých štrnástich poddruhov, ktoré boli na území Slovenska popísané. V prílohe knihy je bohatá čierno-biela i farebná dokumentácia s vyobrazením poddruhov, foriem, hostiteľských rastlín, biotopov, obrázkami húseníc, kukiel i historickými fotografiami zbierok, jedincami typového materiálu a pod. Bibliografia druhu je v publikácii spracovaná zatiaľ najrozsiahlejšie v celej svetovej literatúre, ktorá sa zaoberá týmto druhom motýľa.[chýba zdroj] V závere knihy je slovník odborných entomologických a zoologických názvov a termínov.