Jednoduchý plod je plod, ktorý vznikol z jedného semenníka.

Jablko ako príklad jednoduchého dužinatého plodu zaradeného medzi malvice

Delenie upraviť

Suché plody upraviť

a) Suché pukavé plody (väčšinou sú viacsemenné, ich oplodie sa v čase zrelosti rôznym spôsobom otvára a uvoľňuje semená):

  • mechúrik – vzniká z jedného plodolistu, napr. pivonka
  • struk – je tiež jednoplodolistový, otvára sa na obidvoch stranách, napr. hrach.
  • šešuľa = šešuľka – je dvojplodolistový plod, rozdelený nepravou blanitou priehradkou, ktorá vyrastá zo zhrubnutej semenice nazývanej rámik, na ktorom sa nachádzajú semená napr. kapustovité
  • tobolka – vzniká zrastením dvoch až viac plodolistov, býva jedno až viac puzdrová, napr. tulipán, prvosienka

b) Suché nepukavé plody (najčastejšie sú jednosemenné, semená v čase zrelosti neuvoľňujú a oplodie sa rozrušuje až pri klíčení):

Dužinaté plody upraviť

majú buď celé alebo vonkajšie a stredné oplodie dužinaté:

  • bobuľa – vzniká z jedno alebo viacplodolistového piestika a má celé oplodie dužinaté, napr. vinič alebo je vysychavé, napr. paprika
  • kôstkovica – je jedno alebo viacplodolistový plod, má vonkajšie oplodie blanité, stredná časť je mäsitá, vnútorná časť vytvára kôstku v, ktorej je obyčajne jedno semeno, napr. slivka, čerešňa
  • malvica – vzniká zo spodného alebo polospodného semenníka, ktorého stena zrastie s dužinatou kvetnou čiaškou, napr. jablko, hruška

Špeciálne druhy upraviť

Delené plody upraviť

Vznikli z jedno alebo viacplodolistových semenníkov a v čase zrelosti sa delia priečne alebo pozdĺžne na jednosemenné diely, ktoré predstavujú len časť plodolistu:

Rozpadavé plody upraviť

Sú viacplodolistové, v čase zrelosti sa rozpadávajú pozdĺžne na jednotlivé plôdiky, z ktorých každý predstavuje celý plodolist: