Jednopohlavný kvet

Jednopohlavný kvet je kvet, ktorý je vybavený buď len samčími alebo len samičími pohlavnými orgánmi, teda buď tyčinkami alebo piestikmi. Pokiaľ je vybavený len tyčinkami, ide o kvet samčí čiže tyčinkový, ak je vybavený iba piestikmi, ide o kvet samičí čiže piestikový.

Podľa prítomnosti kvetov jednotlivých pohlaví na jednej rasline sa rastliny s jednopohlavnými kvetmi delia na:

  • jednodomé
  • dvojdomé