Jednota bratská

Jednota bratská je jedna z protestantských cirkvi, ktorá pôsobí na území Česka. Má presbytersko-synodný systém spravovania.

DejinyUpraviť

Jednota bratrská vznikla v Čechách v období husitských vojen, tesne pred nástupom Jiřího z Poděbrad na český trón. Vznikla v roku 1457 v Kunvalde u Žamberka na základe myšlienok Petra Chelčického, Jana Husa a Jana Rokycanu, voleného husitského pražského arcibiskupa.

Snažili sa žiť svoj náboženský život mimo mesta a bez remesiel. V druhej generácii však nastal zlom v učení, kedy na základe učenia Lukáša Pražského sa rozhodli vstúpiť do sveta a podieľať sa na jeho správe.

Jan Amos Komenský bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej.

ZdrojUpraviť

  • Říčan, R., Dějiny jednoty bratrské, Praha 1957