Jizera je rieka v severných Čechách. Je to pravostranný prítok Labe, meria 163,9 km, plocha povodia zaberá 2 193,4 km² a v ústí dosahuje priemerný prietok 23,9 m³/s.

Jizera v Mnichově Hradišti

Rieka pramení v Jizerských horách na juhovýchodnom svahu vrchu Smrk (1 124 m n. m.), východne od obce Bílý potok a neďaleko štátnej hranice s Poľskom v nadmorskej výške 885 m n. m. Najprv tečie na juhovýchod, vytvára štátnu hranicu, veľkým oblúkom sa stáča na juh a vstupuje do Podkrkonošskej oblasti. Pri Hornej Sytovej sa stáča a pokračuje na juhozápad, pričom sa koryto toku výrazne vlní a stáča na západ. Medzi mestami Semily a Železný Brod tečie severozápadným smerom, následne sa stáča a pokračuje na juhozápad výraznejšie zvlneným korytom. Za mestom Bakov nad Jizerou tečie rieka viac-menej severojužným smerom, od mesta Benátky nad Jizerou k ústiu opäť na juhozápad. Do Labe ústi pri obci Lázně Toušeň v nadmorskej výške 169 m n. m.

Významnými prítokmi sú zľava Mumlava, Jizerka, Oleška, Libuňka, Žehrovka, Klenice; sprava Jizerka, Kamenice, Mohelka, Zábrdka, Bělá.

Jizera preteká cez Kořenov, Jablonec nad Jizerou, Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Mladú Boleslav, Benátky nad Jizerou.

Iné projekty upraviť