Jodovodík

chemická zlúčenina

Jodovodík (chemický vzorec HI) je bezfarebný štipľavý plyn, ktorého vodný roztok, teda kyselina jodovodíková je silná kyselina. Jodovodík je stály iba ak k nemu nemá prístup vzduch. So vzdušným kyslíkom oxiduje na jód: 4HI + O2 → 2 I2 + 2 H2O.

Jodovodík
Jodovodík
Jodovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HI
Vzhľad Bezfarebný plyn štipľavého zápachu
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 127,912 g/mol
Teplota topenia −50,8 °C
Teplota varu −35,38 °C
Kritický bod 150 °C
Hustota 2,85 g/cm³ (−4,7 °C, kvapalina)
0,005 789 g/cm³ (teplota varu)
0,005 66 g/cm³ (0 °C)
Rozpustnosť 240,6 g/100 ml (0 °C)
234 g/100 ml (10 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 22,4 J/g
Entropia varu 154,5 J/g
Entropia rozpúšťania −639 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 25,94 kJ/mol
Štandardná entropia 206,5 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia 1,78 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,227 9 J K−1 g−1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety P P261, P280, P305+351+338, P310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R20, R21, R22, R35
Vety S S1/2, S7, S9, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10034-85-2
EINECS číslo 233-109-9
Číslo RTECS MW3760000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodovodík vykazuje redukčné vlastnosti. Je schopný redukovať etanol na etán podľa rovnice: 3 C2H5OH + HI → HIO3 + 3 C2H6 Pripravuje sa pomocou hydrolýzy jodidu fosforečného.[1][2] Ďalšou možnosťou prípravy je zavádzanie sírovodíka do vodnej suspenzie jódu.

Jodovodík sa využíva vo fotografickom priemysle a v zdravotníctve.

ReferencieUpraviť

  1. Greenwood, N.N. and A. Earnshaw. The Chemistry of the Elements. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heineman. p 809-815. 1997.
  2. RÖMPP Online - Version 3.5. Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, 2009.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodovodík na českej Wikipédii.