Ján Scotus Eriugena

(Presmerované z Johannes Scotus Eriugena)

Johannes Scotus Eriugena (* 810/815 – † 877) bol stredoveký filozof írskeho pôvodu pôsobiaci vo Francúzsku pri dvore Karola Holého, kde riadil jeho školu.

Johannes Scotus Eriugena

Bol panteista a predstaviteľ realizmu. Vychádzal z novoplatonizmu. Jeho najvýznamnejšie dielo je "O rozdelení prírody", v ktorom sa snaží podať výklad biblie. Uviedol do latinskej podoby Dionysia Pseudoareopagitu a komentoval ho. Usiloval sa o vyhradenie samostatného miesta pre filozofiu vedľa teológie. Filozofiu berie ako "partnerku" teológie.

Eriugena bol predstaviteľom krajného realizmu a jedným z najvýznamnejších mysliteľov ranej scholastiky.

Všetko, čo nejakým spôsobom existuje, nazýva natura alebo fysis, čiže príroda. Tú môžeme skúmať v štyroch rovinách:

  •  príroda nestvorená a tvoriaca (Boh v pôvodnej jednote a nerozčlenenosti (Boh Otec), skôr negatívna teológia)
  •  príroda stvorená a tvoriaca (pochádza od Boha, sú to božie myšlienky, pravzory, všeobecné pojmy, Kristus stvoril ideu a každá vec je napodobeninou idey)
  •  príroda stvorená a netvoriaca (náš reálny svet)
  •  príroda nestvorená a netvoriaca (všetko, čo sa v bohu začalo, to sa v bohu aj končí; jednota, ktorá bola na začiatku, bude aj na konci)

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.