Ing. Jozef Šesták PhD. (* 9. november 1945 Michalovce) je slovenský diplomat, od decembra 2009 do 31.12. 2018 veľvyslanec – generálny konzul Slovenska v Istanbule. Odborník na medzinárodné vyjednávanie v zahranično-politickej oblasti a v diplomacii. Najvyššia štátna funkcia – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR. Najvyššia diplomatická hodnosť – veľvyslanec.

Jozef Šesták
Jozef Šesták
Diplomat – veľvyslanec – odborník na medzinárodné vyjednávanie
Veľvyslanec – generálny konzul SR v Istanbule, Turecko
V úrade
December 2009 – december 2018
Veľvyslanec – hlavný štátny radca na MZV SR
V úrade
2002 – 2009
Štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí SR
V úrade
1994 – 1998
Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do Európskej únie
V úrade
1997 – 1998
Biografické údaje
Narodenie9. november 1945 (78 rokov)
Michalovce, Československo
Alma materEkonomická univerzita v Bratislave
Rodina
Manželka
PhDr. Anna Šestáková
DetiDcéry Zuzana (1971) a Andrea (1976 – 2018)
Odkazy
Spolupracuj na CommonsJozef Šesták
(multimediálne súbory)

Študentské roky upraviť

Časť mladosti strávil v Košiciach. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave s vyznamenaním. Vedeckú hodnosť CSc. – PhD. získal v roku 1985. Bol zakladateľom medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC (medzinárodná Asociácia študentov vysokých škôl ekonomických a obchodných) na Slovensku, prvým viceprezidentom AIESEC Československo a prvý prezident AIESEC na VŠE v Bratislave (1965 – 1967).[1] V období "Pražského jara" patril medzi pokrokových študentských lídrov na Slovensku. Angažoval sa proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968. Bol spoluzakladateľom a prvým viceprezidentom Zväzu vysokoškolákov Slovenska (ZVS 1968 – 1969).[2]

Profesionálna kariéra upraviť

V Československu upraviť

Ako absolvent zahraničného obchodu VŠE v Bratislave nastúpil pracovať na Ministerstvo obchodu Slovenskej republiky (1970) a potom na federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe (1972 – 1979). Stal sa zástupcom obchodného pridelenca na Obchodnom oddelení veľvyslanectva Česko-Slovenska vo Washingtone, D.C. (USA) v rokoch 1974 – 1979. Neskôr pôsobil na federálnom Ministerstve zahraničných vecí ČSSR v Prahe. Postupne pôsobil v Kancelárii ministra, na postoch veľvyslaneckého radcu pri Stálej misii ČSSR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, bol zástupcom vedúceho delegácie ČSSR na rokovaniach o znížení ozbrojených síl a výzbroje v strednej Európe (1983 – 1988), bol expertom v čs. delegácii pre rokovania o odsune sovietskych vojsk z územia ČSSR (1990). Pôsobil ako vedúci delegácie ČSFR v diplomatickej hodnosti veľvyslanca na medzinárodných rokovaniach o režime Otvorené nebo v Kanade a v Maďarsku (1990).

Na Slovensku upraviť

Po konštituovaní vlády Slovenskej republiky bol externým poradcom prvého podpredsedu vlády SR pre zahraničnopolitické a medzi-národnoekonomické otázky (1990 – 1991). Ešte v rámci federatívneho usporiadania Československa inicioval v roku 1991 vznik Ministerstva medzinárodných vzťahov SR v Bratislave ako rezortu samostatnej slovenskej diplomacie.

V decembri 1994 bol ako diplomat a odborník na medzinárodné vzťahy oslovený vládou premiéra Vladimíra Mečiara a vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí SR (1994 – 1998). Ako štátny tajomník bol autorom ekonomickej dimenzie diplomacie – EDD, ktorú predstavil v roku 1995 – ako nové zameranie diplomacie na ekonomiku a obchod.[3][4] Na tému ekonomickej dimenzie diplomacie zorganizoval v rokoch 1996 a 1997 dve svetové konferencie pre vysokých predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí z viac ako 50 krajín sveta, kde hlavným rečníkom bol bývalý minister zahraničných vecí Nemecka Hans-Dietrich Genscher. Významný diplomatický úspech dosiahol vyrokovaním Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou,[5] ako vedúci vládneho negociačného tímu SR (Zmluva bola podpísaná 19.3.1995 v Paríži). Významnú úlohu zohral na poste vedúceho vládneho negociačného tímu Slovenskej republiky v rokovaniach s Maďarskou republikou o možnosti mimosúdneho urovnania dlhoročného sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros (1996 – 1997).[6] Ako štátny tajomník MZV SR pôsobil ako podpredseda Rady vlády SR na podporu exportu, bol členom Rady vlády SR pre integráciu SR do Európskej únie a členom Rady vlády SR pre vstup Slovenskej republiky do OECD. Bol prvým hlavným vládnym vyjednávačom pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie (1997 – 1998). Viedol prístupové rokovania SR do OECD a NATO (1995 – 1998).

Na jeseň 1998 bol vymenovaný prezidentom SR za mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku[7] a po nástupe vlády premiéra Mikuláša Dzurindu bol z tohto postu, napriek tomu, že bol kariérnym diplomatom, odvolaný.

V rokoch (2002 – 2009) pôsobil na MZV SR v hodnosti veľvyslanca ako hlavný štátny radca a poradca na MZV SR. Je autorom mierového projektu pre riešenie krízy na Blízkom východe[8], ktorý prezentoval expertom Európskej komisie pre Blízky východ (2005) a rakúskemu predsedníctvu EÚ (2006). Iniciatívu veľvyslanca Jozefa Šestáka ocenil 25. februára 2005 Javier Solana, Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

V roku 2004 sa zúčastnil ako nezávislý kandidát prezidentských volieb v SR.[9]

Od decembra 2009[10] do decembra 2018 pôsobil ako veľvyslanec – generálny konzul Slovenskej republiky v Istanbule.[11] V rokoch 2016 – 2018 bol doyenom Istanbulského konzulárneho zboru (ICC) v Istanbule, ktorý je najväčším konzulárnym zborom na svete. Počas pôsobenia v Istanbule nadviazal a zorganizoval systematickú vedecko-výskumnú spoluprácu medzi špičkovými vedcami Slovenska a Turecka, za čo mu v roku 2016 udelila Vedecká rada Slovenskej akadémie vied Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy.[12]

V súčasnosti sa prioritne venuje problematike Umenia medzinárodných vyjednávaní v zahranično-politickej oblasti a v diplomacii. Externe prednáša na prestížnej súkromnej KOC University v Istanbule.

Vo vydavateľstve VEDA Slovenskej akadémie vied vyšla v máji 2023 kniha spomienok Jozefa Šestáka s názvom „DIPLOMAT, moje poslania a príbehy“. Slávnostne bola uvedená do života 1. júna 2023 v reprezentačných priestoroch vydavateľstva VEDA za účasti štátnej tajomníčky MZVEZ SR, veľvyslancov viacerých krajín pôsobiacich na Slovensku a ďalších významných osobností. Kniha obsahuje množstvo pozoruhodných scén, príbehov a udalostí z prostredia veľkej i menšej politiky, viaceré sú humorné, iné pikantné, ale niektoré sú aj veľmi zaujímavé z hľadiska histórie, hoci dosiaľ ostali širokej aj odbornej verejnosti neznáme. Kniha je tiež literatúrou faktu a prináša aj informácie a dokumenty, ktoré dosiaľ neboli zverejnené. Nielen priami účastníci dramatického diania z tých rokov, diplomati a politici, ale aj široká verejnosť tak dostali do rúk úplne nový zdroj informácií.

Manželka PhDr. Annu Šestáková, rodená Chrobákovú, pochádza z Hýb. Je neter spisovateľa Dobroslava Chrobáka, univerzitný pedagóg a je expertna diplomatický protokol, etiketu a dejiny diplomacie.[13]


Čestné funkcie upraviť

 • 2016 – 2018: Doyen Istanbulského konzulárneho zboru (ICC) (pozn. ICC je najväčším konzulárnym zborom na svete – približne 150 generálnych a honorárnych konzulátov v Istanbule)
 • 2014 – 2016: Predseda výkonného výboru Istanbulského konzulárneho zboru – ICC
 • 2004: Nezávislý kandidát na prezidenta vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
 • 2000 – 2002: Čestný člen Akademickej rady Fakulty obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • 1997 – 2000: Člen Akademickej rady Fakulty obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • 1965 – 1967: Zakladajúci člen AIESEC Slovakia, prvý prezident AIESEC Slovensko na VŠE v Bratislave a prvý viceprezident AIESEC Československo

Referencie upraviť

 1. 50. výročie založenia AIESEC Československo: AIESEC na Slovensku udeľuje Čestný certifikát Jozefovi Šestákovi za jeho dôležitú úlohu pri zakladaní AIESEC v Československu, 3. decembra 2016, Bratislava
 2. EKO, september 1968, strany 3 a 4, Mesačník študentov Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, „Hovorí JOZEF ŠESTÁK, predseda parlamentu VŠE“
 3. MICHNÍK, Ľubomír; ŠESTÁK, Jozef. Slovensko a Európska únia – obchodná politkka a vzájomné vzťahy. Bratislava : Sprint vfra, 1997. 212 s. ISBN 80-88848-11-3.
 4. FERENČÍKOVÁ, Soňa; MICHNÍK, Ľubomír; ŠESTÁK, Jozef. Priame zahraničné investície – vnútorné a medzinárodné súvislosti. Bratislava : Sprint vfra, 1997. 233 s. (Nová ekonómia.) ISBN 80-88848-09-1.
 5. Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z 19. Marca 1995, Ing. Jozef Šesták, CSc., JUDr. Ján Varšo, CSc., Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Stromová 1, 833 36 Bratislava
 6. Financial Times, 16.10.1997, TASR, „Bojovný J. Šesták“
 7. Poverovacie listiny uradujúceho prezidenta Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara pre veľvyslanca pána Jozefa Šestáka do funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúskej republike adresované J.E. pánovi Thomasovi Klestilovi, Federálnemu prezidentovi Rakúskej republiky, 8. októbra 1998
 8. Metodológia rokovaní pre mier – Peace Formula Negotiating Methodology (PFNM), pre dosiahnutie Izraelsko – Palestínskej mierovej zmluvy. Návrh nového možného prístupu aplikovaného EÚ v snahe prelomiť mŕtvy bod v mierovom procese, vypracovaná veľvyslancom Jozefom Šestákom, PhD, Slovensko, november 2004
 9. Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky za Slovenskú republiku [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky, [cit. 2017-12-16]. Dostupné online.
 10. Agrément – súhlas udelený prezidentom Tureckej republiky pánom Abdullah Gul pánovi ministrovi Miroslavovi Lajčákovi dňa 5. decembra 2009 pre pána Jozefa Šestáka ako generálneho konzula Slovenskej republiky v Istanbule, pre provincie Aydin, Balikesir, Bartin, Bilecik, Bolu, Cannakale, Denizli, Edirne, Istanbul, Izmir, Karabuk, Kirklareri, Kocaeli, Kutahya, Manisa, Mugla, Sakarya, Tekirdag, Usak, Yalova, Zonguldak.
 11. Prehľad vedúcich diplomatických misií Slovenskej republiky [online]. Ministerstvo zahraničných vecí SR, rev. 2013-05-29, [cit. 2013-06-16]. Dostupné online. Archivované 2013-10-14 z originálu.
 12. Medaila Slovenskej akadémie vied za podporu vedy, udelená veľvyslancovi Jozefovi Šestákovi, generálnemu konzulovi Slovenskej republiky v Istanbule ako vyjadrenie uznania za jeho aktívny prínos k rozvoju spolupráce medzi vedcami a inštitúciami vedy, výskumu a vývoja na Slovensku a v Turecku, Vedecká rada SAV, uznesenie č. 47, 9. februára 2016
 13. Machala, D.: Slovenská vlastiveda VII. Matica Slovenská, 2012, 360 strán, ISBN 9788081280573, s. 322