Gróf Jozef kardinál Baťán z Németújváru alebo Jozef Batthian (staršie Batthány, v krstnej aj úmrtnej matrike Batthyán); krstený Jozef Félix Ján Nepomuk Adam (* 30. január 1727, Viedeň , Rakúsko[1] – † 23. október 1799, Bratislava[2]) bol uhorský rímskokatolícky kňaz, biskup a kardinál. Bol odporcom cirkevných reforiem Jozefa II. a organizátorom uhorskej konzervatívnej opozície. Podporoval hudbu, literatúru a stavebníctvo, dal postaviť napríklad Primaciálny palác v Bratislave.

Jozef Baťán
kardinál Svätej rímskej cirkvi
arcibiskup ostrihomský a prímas uhorský
Jozef Baťán
kardinál-knieža – ornament
Jozef Baťán - štít erbu
Funkcie a tituly
Arcibiskup ostrihomský a prímas uhorský
1776 – 1799
Predchodca Franitšek Barkóci Karol Ambróz Habsburg-Este Nástupca
Biografické údaje
Narodenie30. január 1727
Viedeň, Rakúsko
Úmrtie23. október 1799 (72 rokov)
Bratislava, Slovensko
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka1751
Kardinál
Stupeňkardinál-kňaz
Titulárny kostolSan Bartolomeo all’Isola
Odkazy
Jozef Baťán na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Jozef Baťán

Životopis upraviť

Narodil sa v rodine grófa Ladislava Baťán z Németújváru a jeho manželke grófke Terézii Kinsky. Teológiu študoval v Trnave. Od roku 1751 pôsobil ako kňaz, od roku 1752 ostrihomský kanonik, od roku 1755 bratislavský prepošt. V roku 1759 bol menovaný sedmohradským biskupom, od roku 1760 (1766?) kaločským arcibiskupom. V roku 1776 sa stal ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom, a v roku 1778 kardinálom. Rytier veľkokríža Rádu Sv. Štefana Kráľa, župan Ostrihomskej župy a Vašskej župy, skutočný tajný radca a prísediaci sedmipanskej tabule. Pochovaný je v bratislavskej Katedrále sv. Martina, v arcibiskupskej krypte.[3]

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jozef Baťán

Referencie upraviť

  1. Záznam o krste v matrike farnosti Viedeň - P. Mária u Škótov; str. 02-Taufe_0234
  2. Záznam o úmrtí v matrike bratislavskej farnosti Sv. Martina
  3. Na sarkofágu má vyrytý nápis: "EMINENTISSIMUS, AC RSSMUS S: R: E: CARD: PRESBYTER // S: R: I: PRINCEPS, IOSEPHUS E C: C: A BATTYÁN PERP: IN NÉMETH- // UJVÁR E: M: STRIG: A: EPPUS, S: S: APOSTO: LEGATUS NATUS // HUNG: PRIMAS, SUM: ET SECRET: CANCELLARIUS I: ORD: // S: S: R: PRAELATUS, ET M: CRUCIS EQUES, COM: CASTRI- // FERREI PERP: STRIGONIENSIS: PERP: ET SUPR: COMES, S: C: R: // A: M: ACT: INT: STATUS, ET AC EXC: CONSILIUM R: I: H // CONSIL: AD EXC: TAB: SEPTEMVIRALEM COJUDEX // OBIIT DIE 23 OCT: 1799 A AETAT: 73".

Zdroj upraviť

Tituly a funkcie v Rímskokatolíckej cirkvi
Predchodca
Franitšek Barkóci (Barkóczy)
arcibiskup ostrihomský
1776 – 1799
Nástupca
Karol Ambróz Habsburg-Este