Jozef Mistrík

slovenský lingvista

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. (* 2. február 1921, Špania Dolina – † 14. júl 2000, Bratislava) bol slovenský jazykovedec, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a súdny grafológ. Venoval sa hlavne štylistike a morfológii.

Jozef Mistrík
slovenský jazykovedec
slovenský jazykovedec
Narodenie2. február 1921
Špania Dolina, Česko-Slovensko
Úmrtie14. júl 2000 (79 rokov)
Bratislava, Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Jozef Mistrík

Životopis upraviť

V rokoch 19371941 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, 19521956 popri zamestnaní vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Univerzite Komenského. Bol učiteľom v Španej Doline, v rokoch 19431949 na ekonomickej škole v Trenčíne, 19491953 v Bratislave, 19531960 výskumným pracovníkom a riaditeľom Štátneho stenografického ústavu, 19601965 vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied, od 1965 doc., prof. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako hosťujúci docent a profesor prednášal na univerzitách v Kolíne nad Rýnom (19691971), Moskve (1972), Oxforde a Sheffielde (19751977); prednášal na Pedagogickej a Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Akadémii umení v Banskej Bystrici (1997).

Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti boli najmä oblasti štylistiky, poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, grafológie a rétoriky, z ktorých vydal početné monografie a štúdie. Bol vedúcim editorom a spoluautorom Encyklopédie jazykovedy (1993), publikoval takmer 250 vedeckých štúdií a článkov v slovenských i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. V rámci uvedených odborov pripravil niekoľko desiatok učebníc a príručiek. V diele Štylistika (7. vydaní v rokoch 19611985) položil teoretické základy štylistiky.

Bol členom vedeckých spoločností doma i v zahraničí, predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti, kde založil zborník Zápisník slovenského jazykovedca, ktorý vychádza doteraz. Venoval sa aj jazyku hluchonemých. Redaktor zborníkov Studia Academica Slovaca. Nositeľ viacerých medailí a vyznamenaní.

Dielo upraviť

Literatúra upraviť

  • Slovenský literárny kalendár

Externé odkazy upraviť