Jozef Petrašovič (* 16. október 1918, Stročín – † 8. máj 1995, Prešov) bol slovenský stredoškolský pedagógentomológ, ktorý má skôr regionálny význam ako faunistik v oblasti východného Slovenska. Bol tiež člen Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV.

Jozef Petrašovič
slovenský pedagóg a entomológ
Narodenie16. október 1918
Stročín, Slovensko
Úmrtie8. máj 1995 (76 rokov)
Prešov, Slovensko

Svoju dráhu pedagóga začal po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kedy začína vyučovať na Štátnom ruskom gymnáziu v Prešove. Vzhľadom na skutočnosť, že bol synom grécko-katolíckeho duchovného, ktorý zahynul počas rokov komunizmu v  Leopoldove, bol prepustený zo štátnych služieb. Neskôr pôsobil na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove na katedre biológie a potom aj na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracoval na väčšine vedecko-výskumných projektov, ktoré tieto pracoviská v rámci svojich aktivít riešili. Zaoberal sa hlavne výskumom rýb, cicavcovhmyzu.

Svoj voľný čas venoval zberu a výskumu motýľov. Úzko spolupracoval s viacerými významnými slovenskými entomológmi, hlavne však s profesorom Andrejom Reiprichom zo Spišskej Novej Vsi. Počas svojich entomologických aktivít preskúmal faunu pohoria Čergov, vodnej nádrže a okolia Domaše, Fintickú lokalitu v Kapušanských vrchoch, Zobranú v Slanských vrchoch i okolie Prešova. Pri svojej práci však nikdy nezabúdal ani na ochranu prírody a krajiny a významne ňou prispel k poznaniu fauny východného Slovenska. V máji až júni roku 1997 bola na jeho pamiatku otvorená v Šarišskom múzeu v Prešove výstava pod názvom: „Zbierka motýľov Jozefa Petrašoviča“. Výstava predstavovala ucelenú zbierku niekoľko tisíc motýľov, ktoré zozbieral a determinoval tento významný východoslovenský entomológlepidopterológ.

Zomrel 8. mája 1995 v Prešove.

Jeho zbierka motýľov je uložená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou.

Bibliografia Upraviť

  • Reiprich, A. et Petrašovič, J.: 1972, Nové druhy motýľov pre chránenú krajinnú oblast Slovenský raj a okolie Spišskej Novej Vsi z rokov 1970 – 1971. Ochrana fauny (Bratislava),
  • Reiprich, A. et Petrašovič, J.: 1974, Nové druhy motýľov (Lepidoptera) pre Slovensko z východnej časti SSR. Zprávy Čsl. společnosti entomologické pri ČSAV (Praha), 4 pp.
  • Reiprich, A. et Petrašovič, J.: 1976, Dodatok k zoznamu motýľej fauny Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi za roky 1974 – 1975. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach,
  • Petrašovič, J. et Reiprich A.: 1992, Motýle (Lepidoptera) pobrežného pásma vodnej nádrže Veľká Domaša. 26 pp.

Zdroje Upraviť

  • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska, 93.
  • Koleška, Z.: 1998, Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící) II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel "Seznam biorafií čs. entomologů (entomologové nežijící) I" ve zvazcích 1-15 z let 1979-1995. In: Klapalekiana, 34 (supplementum) 1 - 238, (heslo: Petrašovič, Jozef: p. 190).
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Petrašovič Jozef":