prof. ThDr. Jozef Vrablec (* 4. marec 1914, Závod – † 20. marec 2003) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, teológ v odbore pastorálna teológia a homiletika, profesor na teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Jozef Vrablec
slovenský teológ a rímskokatolícky kňaz
Narodenie4. marec 1914
Závod
Úmrtie20. marec 2003 (89 rokov)

Gymnázium navštevoval v Nitre v rokoch 1925-1932. Teológiu študoval na bohosloveckej fakulte v Olomouci v rokoch 1932-1937), kde bol 7. júla 1937 vysvätený za kňaza. Doktorát teológie získal na Katolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1944.

Životopis

upraviť

Pochádzal zo siedmich detí, má brata biskupa, dve rehoľné sestry a dvaja súrodenci sú laici. Sestra Anička v deň svojho krstu zomrela. Jeho brat Mons. Štefan Vrablec je emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a titulárny biskup thasbaltský..

Potom zastával tieto funkcie: kaplán a profesor náboženstva v Nitre (1945-1952), defensor vinculi (1945), profesor na Vysokej škole bohosloveckej (1950), správca farnosti Klátova Nová Ves (1952-1973), okresný dekan (1955-1973), cirkevný sudca (1958-1973), advokát Arcibiskupského súdu tretej inštancie v Olomouci (1959-1973), generálny vikár (1973-1988), kanonik Sídelnej kapituly v Nitre (1973), veľprepošt kapituly (1979). Na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave prednášal ako docent kresťanskú filozofiu (1959) a pastorálnu teológiu (od roku 1968).

V rokoch 1970-1995 účinkoval ako profesor pastorálnej teológie a vedúci katedry, predseda Slovenskej katechetickej komisie (1971), prodekan (1980-1982), dekan teologickej fakulty (1991-1994), konzultor diecézy (1988-1993), pápežský prelát (16.11.1990), profesor homiletiky na Teologickom inštitúte v Nitre (1994-1998). Zameriaval sa predovšetkým na základné otázky z homiletiky a pastorálnej teológie. Vynikol ako výborný kazateľ. Rozsiahla je jeho publikačná činnosť a význačná je aj jeho homiletická tvorba. Mnohé z jeho prác vyšli ako samizdaty.

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť