Južní SlovaniaSlovania obývajúci Balkán a hovoriaci južoslovanskými jazykmi. V minulosti tvorili aj spoločný štát Juhoslávia, v ktorom boli zastúpené všetky štáty južných Slovanov okrem Bulharska. Juhoslávia napokon skončila krvavou občianskou vojnou.

Macedónky v tradičnom kroji

Patria sem tieto národy:

Pozri aj Upraviť