Svetová strana

(Presmerované z Juhozápad)

Svetové strany sú štyri hlavné smery k priesečníkom miestneho poludníka, resp. rovnobežky s horizontom: sever, juh, východ, západ.

Ružica kompasu

Smery medzi svetovými stranami sú severovýchod, juhovýchod, severozápad, juhozápad a ďalej severoseverovýchod, východoseverovýchod atď. Označujú sa skratkami. Správne určiť svetové strany je nevyhnutné v leteckej doprave a námornej doprave i v orientácii vo voľnej prírode. V navigácii sa rovina obzoru delí na 32 úsekov, ktoré tvoria ružicu. Pri praktickom používaní sa juh určuje magnetickým kompasom, ktorý reaguje na magnetické pole Zeme. Jeho severo-južná orientácia nie je úplne identická s geografickým juhom a severom, preto je pri navigácii nutné prihliadať k tomuto faktu a v prípade námorných alebo leteckých navigačných výpočtov zahrnúť odchýlku (tzv. deklináciu) do výpočtov.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.