Juríkov potok

potok v okrese Námestovo

Juríkov potok je potok na hornej Orave, tečie západnou časťou okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Bielej Oravy, má dĺžku 8,4 km a je tokom IV. rádu.

Juríkov potok
potok
Zdrojnica Bednárová, Oravské Beskydy
Ústie Biela Orava, Pribišská
Dĺžka 8,4 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-03-008
Číslo recipienta 4-21-03-11211, 11211,01
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Pramení v Oravských Beskydách na južnom svahu Bednárovej (1 093,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 920 m n. m., v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice, na katastrálnom území obce Oravská Lesná.

Opis toku Upraviť

Od prameňa tečie najprv na juhovýchod, po pribratí Krkoškovského potoka potom na juh. Medzi sútokom s Bukovinským a Demänovským potokom tečie prechodne opäť na juhovýchod, pri osade Tanečník sa potom sa stáča východným smerom, pričom vytvára štyri väčšie oblúky. Po pribratí ľavostranného prítoku spod Koválovho vrchu tečie k ústiu juhovýchodným smerom a tesne pred ústím do Bielej Oravy ešte podteká štátnu cestu č. 520.[2]

Geomorfologické celky Upraviť

Prítoky Upraviť

  • Pravostranné: Bukovinský potok, Demänovský potok, prítok prameniaci severne od kaplnky v osade Lehotská, prítok prameniaci na severozápadnom svahu Kohútika (945,8 m n. m.), dva prítoky zo severovýchodných svahov Kohútika, prítok vznikajúci severozápadne od kóty 872,8 m a prítok prameniaci severne od tejto kóty
  • Ľavostranné: krátky prítok z juhovýchodného svahu Bednárovej, Krkoškovský potok (864,8 m n. m.), dva krátke prítoky z juhozápadného úpätia Vysokej Magury (1 115,2 m n. m.), prítok z južného svahu Vysokej Magury, prítok z lokality Gondkuľa, Magurský potok (789,0 m n. m.), krátky prítok z južného svahu Juríkovej (928,4 m n. m.), Korytina, dva krátke prítoky z lokality Klutka, prítok z východného svahu Koválovho vrchu (960,6 m n. m.) a prítok z juhozápadného svahu Strakovho vrchu (978,0 m n. m.)

Ústie Upraviť

Do Bielej Oravy sa vlieva na okraji obce Oravská Lesná (časť Pribišská), neďaleko horárne Ustrig, v nadmorskej výške približne 736 m n. m.

Obce Upraviť

Referencie Upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.